Μειωμένα ήταν τα καθαρά κέρδη για τη Eurobank στο α΄ εξάμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό, καθώς διαμορφώθηκαν στα 684 εκατ. ευρώ έναντι 941 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2%, τα οργανικά έσοδα 43,7% και τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων κατά 76%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 712 εκατ. ευρώ έναντι 599 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε περαιτέρω στο 5,2% από 5,9% το περυσινό α΄ εξάμηνο.