Πιο ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια αποκτά η Τράπεζα Πειραιώς μετά την πώληση της θυγατρικής Sunshine Leases στο fund Bain. Η θυγατρική ελέγχει χαρτοφυλάκιο “κόκκινων” δανείων, ύψους 500 εκατ. ευρώ και η κίνηση αυτή εντάσσεται στον στρατηγικό στόχο της αλλοδαπής εταιρείας για την αξιοποίηση των ευκαιριών στην αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία σχετίζονται με ακίνητα υψηλής αξίας. Σημειώνεται ότι η Bain είναι ένας από τους πρώτους επενδυτές στα Ελληνικά “κόκκινα” δάνεια από το 2014. Η Sunshine Leases είναι θυγατρική της Πειραιώς στον τομέα του leasing και τα εχέγγυα για τις συμβάσεις leasing είναι κυρίως εμπορικά ακίνητα και ξενοδοχεία. Πρόκειται για την πέμπτη μεγαλύτερη εξαγορά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από την Βain στην Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”