Υπογράφηκε χθες προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ), παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, κ. Γιώργου Στεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, κ. Χάρη Σαχίνη, του Δημάρχου Βόλου, κ. Αχιλλέα Μπέου και στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.
Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η ΕΥΔΑΠ να αναθέσει και να εκτελέσει συμβάσεις μελετών, με αντικείμενο την ενίσχυση του υδραγωγείου του Βόλου, που υπέστη ολική καταστροφή από την θεομηνία Daniel, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση της περιοχής.
Ο προϋπολογισμός των μελετών συνολικά φτάνει τα 295.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ η ΕΥΔΑΠ θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας της Εταιρείας.