Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις των ελληνικών τραπεζών, χάρη στη σημαντική ισχυροποίησή τους και τη δυναμική που αναπτύσσει η ελληνική οικονομία, ήρθε στην κατάλληλη ώρα, όταν τα επιτόκια και οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς αυξάνονται σε πρωτόγνωρα επίπεδα, τουλάχιστον για τις τελευταίες δεκαετίες.

Η επενδυτική βαθμίδα που έδωσαν στα ελληνικά ομόλογα το τελευταίο δίμηνο οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης – όπως ο καναδικός DBRS και προηγουμένως ο γερμανικός Scope και ο ιαπωνικός R&I – και η διπλή αναβάθμιση του Moody’s στα μέσα Σεπτεμβρίου ακολουθήθηκαν από αναβαθμίσεις κατά 1 ή 2 βαθμίδες των πιστωτικών ιδρυμάτων από τους αμερικανικούς οίκους Fitch και Moody’s. Ο τελευταίος μάλιστα έδωσε την επενδυτική βαθμίδα για τις καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank. Παράλληλα, ο αμερικανικός οίκος S&P και ο Fitch είναι πολύ πιθανό να δώσουν την επενδυτική βαθμίδα στα ελληνικά ομόλογα έως το τέλος του έτους.

Το ιδιαίτερα θετικό αυτό κλίμα δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να εκδώσουν ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), στο πλαίσιο των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμα στοιχεία παθητικού (Minimum Requirement for own funds and eligible liabilities, MREL), με κόστος χαμηλότερο σε σχέση με αυτό που θα είχαν υπό άλλες συνθήκες.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr