Αλλαγές στον Κανονισμό της Χρηματιστηριακής Αγοράς με στόχο την ενίσχυση του κύρους της, ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας και αναβάθμιση του επενδυτικού προφίλ των εισηγμένων σχεδιάζει η διοίκηση του Χρηματιστηρίου, από τις αρχές του 2024, όπως τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΧΑΕ κ. Γ. Κοντόπουλος.

Οι κύριοι άξονες των αλλαγών είναι η θέσπιση κατώτατου ορίου κεφαλαιοποίησης για εισαγωγή στην Κύρια Αγορά, η υποχρέωση τήρησης σε συνεχή βάση επαρκούς διασποράς εισηγμένων, η ενίσχυση του θεσμού του Ειδικού Διαπραγματευτή, η διευκόλυνση νέων εισαγωγών με κατάργηση συγκεκριμένων προϋποθέσεων και ο περιορισμός του χρόνου παραμονής εταιρειών σε καθεστώς Επιτήρησης και Αναστολής.

Διαβάστε περισσότερα στο toxrima.gr