Εντυπωσιακά ήταν τα μεγέθη εννεάμηνου που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, καθώς πέτυχε οργανικά κέρδη μετά φόρων 855 εκατ. ευρώ και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20,8%. Η τράπεζα πέτυχε αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 600 εκατ. ευρώ, αύξησε τις χορηγήσεις κατά 2 δισ. ευρώ και μείωσε τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 3,6%. Το “κερασάκι στην τούρτα” αναμένεται να έρθει με την πώληση των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία θα γίνει σε μια εξαιρετικά θετική συγκυρία. Και τα καλύτερα για την τράπεζα έρχονται…

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”