Υψηλές “πτήσεις” καταγράφει η Eurobank, με βάση τα μεγέθη του εννεάμηνου, καθώς τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 71,8%, φτάνοντας στα 1,33 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα στα 916 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,26 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η τράπεζα κατάφερε να επιτύχει απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κατά 18% και δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 19,5%. Η διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει μέρισμα για τα κέρδη του 2023 την επόμενη χρονιά. Η Eurobank προ ημερών έγινε η πρώτη αμιγώς ιδιωτική τράπεζα, μετά την πώληση των μετοχών από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η διοίκηση εκτιμά ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, τόσο για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, όσο και για τους μετόχους.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Παρασκήνιο”