Η Κομισιόν, αποφάσισε για την Ελλάδα, τρεις παραπομπές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μία ημέρα, για παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων.

Η πρώτη παραπομπή αφορά στις καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά στους προμηθευτές τους, Η δεύτερη παραπομπή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας. Τέλος, η χώρα θα παραπεμφθεί εκ νέου στο ευρωπαϊκό δικαστήριο επειδή δεν έχει βάλει λουκέτο σε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Ζάκυνθο, μέσα σε περιοχή Natura 2000.

.