Σύμφωνα με οδηγία του υπουργείου Παιδείας, υπεύθυνοι για τις επώνυμες καταγγελίες των μαθητών και των γονέων τους για περιστατικά bullying, ορίζονται από αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου, στα σχολεία.

Υποχρέωση για ορισμό υπευθύνων, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν τις επώνυμες καταγγελίες των μαθητών και των γονέων τους για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία, έχουν από αύριο, Τετάρτη 13 Μαρτίου, οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολείων, σύμφωνα με οδηγία που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου είναι το ακόλουθο:

Για την εφαρμογή του ν. 5029/2023 (Α΄ 55) καλούνται:

Α) οι Διευθυντές/ντριες-Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να ορίσουν μέχρι και τις 13/03/2024 υπεύθυνους για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού του άρθρου 7 του ως άνω νόμου, γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ακολούθως, οφείλουν να τα καταχωρίσουν στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop–bullying.gov.gr/admin/, όταν τεθεί σε λειτουργία.

Β) Οι Περιφερειακοί/ες Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να συγκροτήσουν μέχρι και τις 15/03/2024 τις τετραμελείς Ομάδες Δράσης για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του άρθρου 8 και του άρθρου 10 του ως άνω νόμου, αποστέλλοντας τα στοιχεία τους ομαδοποιημένα ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) (email: gengram.abe@minedu.gov.gr ). Ακολούθως, οφείλουν να τα καταχωρίσουν στο ειδικό διαχειριστικό περιβάλλον https://stop–bullying.gov.gr/admin/, όταν τεθεί σε λειτουργία.

Γ) Οι Διευθυντές/ντριες – Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, στις οποίες προΐστανται, μέχρι και τις 13/03/2024 οφείλουν να αποστείλουν τον Αριθμό Μητρώου μαθητών/τριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της σχολικής υπηρεσίας του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) myschool, στους γονείς και όσους/ες έχουν την επιμέλειά τους.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Σε αναμονή λειτουργίας της πλατφόρμας επώνυμων καταγγελιών για περιστατικά εκφοβισμού στα σχολεία από γονείς και μαθητές, όπως έχει προαναγγελθεί από το υπουργείο Παιδείας, έγινε η παρουσίασή της από τον ΔΙΟΦΑΝΤΟ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) στο υπουργείο.

Ειδικότερα, δικαίωμα καταγγελιών περιστατικών εκφοβισμού έχουν αποκλειστικά οι μαθητές και οι γονείς τους ή οι έχοντες την επιμέλεια των παιδιών. Οι καταγγελίες πρέπει να είναι επώνυμες.

Η ειδική πλατφόρμα θα ξεκινήσει να λειτουργεί σύντομα και θα τελεί υπό την ευθύνη του Ινστιτούτου ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα αποκτούν πρόσβαση με προσωπικούς κωδικούς εισόδου στην πλατφόρμα και είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία τους.

Οι ηλεκτρονικές καταγγελίες δεν αποκλείουν την παράλληλη υποβολή αναφορών, είτε προφορικών, είτε γραπτών, στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή του Εργαστηριακού Κέντρου.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας για τους εκπαιδευτικούς εκτός αν πρόκειται για περιστατικά εκφοβισμού, που τους αφορούν- είτε εάν είναι οι ίδιοι εμπλεκόμενοι, είτε εάν υπάρχει καταγγελία σε βάρος τους ή ακόμη κι αν είναι μέλη των Επιτροπών στα σχολεία.

Εκτός της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελιών, δρομολογείται εθνική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά το φαινόμενο της βίας στα σχολεία.