Με τη διάθεση 205.680 δωρεάν μετοχών προς στελέχη και προσωπικό, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζει εμπράκτως τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Πρόκειται για μία ακόμη γενναία κίνηση, η οποία έρχεται σε συνέχεια της απόφασης που είχε ληφθεί κατά την τακτική γενική συνέλευση τον περυσινό Ιούνιο. Η συνολική αξία των ανωτέρω μετοχών ανήλθε σε 822.720 ευρώ, βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στις 14 Μαρτίου, η οποία διαμορφώθηκε στα 4,00 ευρώ. Βάσει του προγράμματος, οι κάτοχοι των δωρεάν μετοχών, πρέπει να τις διακρατήσουν τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την ημερομηνία κτήσης τους.