Άλλη μια μεγάλη διάκριση στον τομέα των βιώσιμων χρηματοδοτήσεων κέρδισε η Eurobank, από το διεθνούς κύρους περιοδικό Global Finance, το οποίο την κατατάσσει μεταξύ αυτών που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις παγκοσμίως στον συγκεκριμένο τομέα. Έτσι, η Eurobank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που λαμβάνει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τη σημαντική αυτή διάκριση, από το περιοδικό. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση της τράπεζας σε βέλτιστες πρακτικές Βιωσιμότητας εστιάζοντας στη βιώσιμη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί στοχεύοντας στον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Σημειώνεται ότι η Eurobank συμμετέχει ενεργά σε διεθνούς κύρους αξιολογήσεις βιωσιμότητας με στόχο την ανάδειξη της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών επιδόσεων της, την αναβάθμιση των σχετικών γνωστοποιήσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στις πρακτικές της.