Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας της Κρήτης “Σελινιώτικα Νέα”.