Ευκαιρίες για εργασία

7.430 προσλήψεις σε δήμους και Δημόσιο

ΟΑΕΔ Θέμα

Άνοιξε η διαδικασία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που αφορά 34 δήμους της χώρας και με ηλικιακό όριο 18 ετών και άνω.

Το πρόγραμμα αυτό αφορά δήμους που είναι υψηλοί θύλακες ανεργίας και στόχος είναι να καλυφθούν 7.180 θέσεις πλήρους απασχόλησης για οκτώ μήνες, με αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης:

  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της Δημόσιας Πρόσκλησης, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
  • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
  • Ηλικία.
  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.
  • Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
  • Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου.
  • Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.

Οι πληροφορίες για τα λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Τo Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους» είναι Έργο που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27 Δεκεμβρίου 2017.

250 υπάλληλοι σε φορείς και νοσοκομεία της χώρας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και βιογραφικών για τη διεκδίκηση μίας θέσης σε φορείς του Δημοσίου.

Συνολικά προσφέρονται 250 νέες θέσεις εργασίας με ζήτηση κυρίως σε: ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτές, διοικητικά – οικονομικά στελέχη καθαριστές, οδηγούς απορριμματοφόρων.

Οι προκηρύξεις με τις περισσότερες θέσεις είναι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (112 θέσεις), στον ΑΔΜΗΕ (36 θέσεις), στον Δήμο Αθηναίων (30 θέσεις). Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένες προκηρύξεις όπως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μια και ζητούνται εξειδικευμένα προσόντα, καθώς και στη διεύθυνση και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΠΓΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: Το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 112 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΥΕ Καθαριστών (112). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, περιοχή Δραγάνα, ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη.

ΑΔΜΗΕ: Συνεχίζεται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 36 ατόμων στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΥΕ Καθαριστών (36). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ ΑΕ, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, ΤΚ 10443 Αθήνα.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων (1), ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων (1), ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων (3), ΠΕ ιατρών Γενικής Ιατρικής (4), ΠΕ Ιατρών Παθολόγων (2), ΠΕ Ιατρών-Μαιευτήρων (3), ΠΕ Ιατρών-Ορθοπεδικών (2), ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων (1), ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων (2), ΠΕ Ψυχολόγων (2), ΤΕ Φυσικοθεραπευτών (1), ΤΕ Μαιών (1), ΠΕ Νοσηλευτών (1), ΠΕ-ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (3), ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (2). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ: Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ειδικότητες: ΠΕ Πληροφορικής (1), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (1), ΔΕ Μηχανοτεχνικών (1), ΔΕ Βοηθών Τεχνιτών Υδραυλικών (9), ΔΕ Τεχνιτών Οικοδομικών Έργων (3). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: 2ο χλµ. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς τη στη ∆ΕΥΑ Κοζάνης.

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: Θα συνεργαστεί με 15 υπαλλήλους, με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: Κλασικός Φιλόλογος (1), Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία (1), Ιστορικός των Επιστημών (1), Σύμβουλος ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (1), Web developer (1), Web graphic designer (1), Προγραμματιστής (2), Ιστορικός (3), Αρχαιολόγος (1), Αρχαιολόγος με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία (1), Ιστορικός-φιλόλογος (1), Φιλόλογος με ειδίκευση στις Βυζαντινές σπουδές (1). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Δεκεμβρίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ: Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών μηνών. Ειδικότητες: ΤΕ Νοσηλευτών (1), ΔΕ Ταμιών (2), ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (11), ΥΕ Καθαριστών (1). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης (Κτίριο «ZEDA», Λ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57001, Θέρμη).

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ: Ο Δήμος Κρωπίας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (4), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (3), ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (6). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: ∆ήµος Κρωπίας, Βασ. Κωνσταντίνου 47, ΤΚ 19400, Κορωπί Ν. Αττικής.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ: Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2), ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (5), ΤΕ Διοικητικών Λογιστικών (1), ΠΕ Φυσικής Αγωγής (1), ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων (1). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας αρ. 9 & ∆ηµ. Μόσχα, Μαρούσι.

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ: Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (1), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (2), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (1). Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 27/12/2017. Διεύθυνση: Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Μαραθωνοδρόμου 95, ΤΚ 15452, Ψυχικό.

106 εργαζόμενοι σε εταιρείες

Νέες θέσεις και ευκαιρίες εργασίας προσφέρει ο ιδιωτικός τομέας και αυτή την εβδομάδα. Δίνονται 106 νέες θέσεις εργασίας σε εταιρείες και επιχειρήσεις της χώρας. Οι ειδικότητες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι: ηλεκτρολόγοι-μηχανολόγοι μηχανικοί , διευθυντικά στελέχη, σύμβουλοι τηλεφωνικών πωλήσεων, πωλητές/πωλήτριες. Μεγάλες εταιρείες αναζητούν προσωπικό, όπως η Cosmote για την υπηρεσία e-value, η Wind, η Metro cash & carry, η Wurth.

COSMOTE -VALUE: Ζητούνται 20 άτομα για σύμβουλοι τηλεφωνικών πωλήσεων στην περιοχή της Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, γνώση Η/Υ, γνώση αγγλικής γλώσσας. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: evalue.gr.

WURTH: Συνεχίζονται οι προσλήψεις για 20 συνεργάτες συμβούλους πωλήσεων στην εταιρεία εμπορίας υλικών συναρμολόγησης και στερέωσης (σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ροδόπη, Έβρο, Κρήτη). Επιθυμητά προσόντα: πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, κατοχή διπλώματος οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: wurth.gr.

TOMMY HILFIGER: Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπο της Tommy Hilfiger στην Ελλάδα 16 ατόμων για πωλητές/πωλήτριες στην Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: απολυτήριο Λυκείου, 2ετής υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία, πολύ καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. Η προθεσμία είναι: ανοικτή. Βιογραφικά: global.tommy.com/gr.

WIND: Προσφέρονται 10 θέσεις εργασίας για συμβούλους κατάρτισης πωλήσεων, συντονιστή εμπορικής κατάρτισης. Οι θέσεις αφορούν την Αττική. Κύρια προσόντα: Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας, 2ετής υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία. Η προθεσμία είναι: ανοικτή. Βιογραφικά: wind.gr.

GREEN LINE ENERGY: Η Green Line Energy θα συνεργαστεί με 10 άτομα ως ηλεκτρολόγους – μηχανολόγους μηχανικούς. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου – μηχανικού, δυνατότητα παραμονής για τρίμηνη εκπαίδευση στην επαρχία, δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής και παραμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η προθεσμία είναι: ανοικτή. Βιογραφικά: gle.gr.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Ζητούνται 10 νέοι συνεργάτες για πωλητές/πωλήτριες στο Χαλάνδρι Αττικής. Επιθυμητά προσόντα: υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο της εστίασης. Η προθεσμία είναι: ανοικτή. Βιογραφικά: gregorys.gr.

ΚΑΥΚΑΣ: Προσφέρει 8 θέσεις εργασίας για συμβούλους πωλήσεων ηλεκτρολογικού υλικού (σε Πάτρα και Κόρινθο). Κύρια προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, γνώση της αγγλικής γλώσσας, 2ετής υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία. Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: kafkas.gr.

MEDIA STROM: Θα συνεργαστεί με 6 άτομα για πωλητές B2B για τον κλάδο των ξενοδοχείων στην περιοχή του Μαρκόπουλου Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: 3ετής υποχρεωτική εργασιακή εμπειρία στον κλάδο των ξενοδοχείων, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες). Προθεσμία: ανοικτή. Βιογραφικά: mediastrom.com.

METRO CASH & CARRY: Προσφέρονται 6 θέσεις για διευθυντικά στελέχη για τα καταστήματα της Κρήτης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, υποχρεωτική 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Η/Υ, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης. Η προθεσμία είναι: ανοικτή. Βιογραφικά: metrocashandcarry.gr

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο την Παρασκευή 22/12

 

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER