Ευκαιρίες για εργασία

8.171 προσλήψεις σε δήμους – 173 μόνιμοι στο Δημόσιο

Προ των πυλών βρίσκεται η μεγάλη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά τον τομέα της καθαριότητας στους δήμους.

Τον πρώτο λόγο έχουν οι νυν συμβασιούχοι που εργάζονται σήμερα στους δήμους.

Αυτοί, που υπολογίζονται σε 6.134, θα μοριοδοτηθούν με 17 μόρια για κάθε μήνα εμπειρίας με συνολική εμπειρία έως 24 μήνες.

Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κριτήρια, θα ληφθούν υπόψη η ανεργία, η ηλικία (άνω των 30 ετών), η εντοπιότητα, ο αριθμός τέκνων, η οικογενειακή προέλευση –παιδιά πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας– και η εμπειρία.

Η μοριοδότηση προβλέπει 100 μόρια για κάθε παιδί, 100 μόρια για κάθε χρόνο ανεργίας, 75 μόρια αν ο υποψήφιος είναι κάτω των 30 ετών, 200 μόρια ως παιδί τρίτεκνης οικογένειας και 300 μόρια αν ο υποψήφιος είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας.

Δεξιότητες δεν ζητούνται, καθώς ο διαγωνισμός αφορά κόσμο με απολυτήριο Δημοτικού ή μέχρι Λυκείου για κάποιες ειδικότητες. Δηλαδή και πτυχιούχοι να εμφανιστούν, ο πανεπιστημιακός τους τίτλος δεν λογίζεται στο διαγωνισμό ούτε έχει μόρια.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός γίνεται προκειμένου να μονιμοποιηθούν κυρίως οι 6.134 συμβασιούχοι στην καθαριότητα των δήμων όπου οι ανανεώσεις των συμβάσεων τους, από την κυβέρνηση κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το περασμένο καλοκαίρι, λόγω του πέρατος του 24μήνου.

173 νέες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Μέσα από εννιά προκηρύξεις δίνεται η ευκαιρία στους ενδιαφερομένους να διεκδικήσουν μια θέση στον δημόσιο τομέα. Προσφέρονται 173 θέσεις εργασίας σε διάφορες υπηρεσίες.

Οι ειδικότητες που, κυρίως, ζητούνται είναι: αγρονόμοι τοπογράφοι, οικονομολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, γραμματειακή υποστήριξη, προσωπικό καθαριότητας. Ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα χρειάζονται οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, οι θέσεις, τα δικαιολογητικά καθώς και οι δομές που αναζητούν προσωπικό.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Με 62 υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών (22), ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων (5), ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (11), ΠΕ Δασολόγων (8), ΠΕ Πληροφορικής – Μηχανικών Ανάπτυξης Λογισμικών (3), ΠΕ Πληροφορικής – Μηχανικών Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων (2), ΠΕ Πληροφορικής – Διαχειριστών Συστημάτων Πληροφορικής (1), ΠΕ Πληροφορικής – Διαχειριστών Βάσεων Δεδομένων (2), ΤΕ πληροφορικής – Υποστήριξη Εφαρμογών Πληροφορικής (2), ΤΕ Πληροφορικής – Τεχνικών Συστημάτων Πληροφορικής (1), ΠΕ Οικονομολόγων (3), ΠΕ Οικονομολόγων Λογιστών (2). Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2018. Υποβολή αιτήσεων στην διεύθυνση: [email protected]

ΕΛΤΑ: Με 42 θέσεις θα ενισχυθούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για τις υπηρεσίες των Αθηνών, Πειραιά. Οι ειδικότητες αφορούν ΔΕ Διανομέων (42). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διεύθυνση: Ελληνικά Ταχυδρομεία ΑΕ, Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, ΤΚ.10188. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4 Φεβρουαρίου 2018.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ: Το ΑΣΕΠ κοινοποίησε 20 ανακοινώσεις που αφορούν ισάριθμες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Γραμματέων στα υπουργεία: Οικονομίας & Ανάπτυξης (4 ανακοινώσεις), Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, (2 ανακοινώσεις), Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης (5 ανακοινώσεις), Εσωτερικών (3 ανακοινώσεις) και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (6 ανακοινώσεις). Περισσότερες πληροφορίες: asep.gr.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»: Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων. Ειδικότητες: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (16). Διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, ΤΚ 83100, Σάμος. Καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης: 30 Ιανουαρίου 2018.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων (5), ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων (1), ΥΕ Εργατών (1). Διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, Αρκαδίου 214, 74132, Ρέθυμνο. Καταληκτική ημερομηνία: 5 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Θα προσληφθούν 7 άτομα για την υλοποίηση παράλληλων δράσεων κοινωνικής ένταξης των Κέντρων Ένταξης Μεταναστών, στο πλαίσιο του υποέργου «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» που εδρεύει στην Αττική. Οι ειδικότητες αφορούν: ΠΕ Φιλολόγων (2), ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας (1), ΠΕ Θεατρολόγων (1), ΠΕ Πληροφορικής (1), ΠΕ Επαγγελματικών Συμβούλων (1), ΠΕ Συμβούλων δημοσιότητας (1). Διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, ΤΚ 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού. Καταληκτική ημερομηνία: 4 Φεβρουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ Μαγείρων (1), ΥΕ Καθαριστών (2). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διεύθυνση: Βενιζέλου 30, Ξάνθη, 67132, απευθύνοντάς τη στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 29 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: Ο Δήμος Λαμιέων ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες αφορούν: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (3), ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων (2), ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (1). Καταληκτική ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Ο Δήμος Αλμυρού ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (1), ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (1), ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (1). Αποστολή δικαιολογητικών στη διεύθυνση: Δήμος Αλμυρού Β. Κων/νου 117, ΤΚ 37100. Η υποβολή των δικαιολογητικών λήγει στις 29 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ: Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών θα προσλάβει 3 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (3). Καταληκτική ημερομηνία: 30 Ιανουαρίου 2018.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Ν. ΞΑΝΘΗΣ): Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η ειδικότητα αφορά: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1). Η διεύθυνση υποβολής αιτήσεων είναι: Δήμος Αβδήρων, Γενισέα Ξάνθης, ΤΚ 67064. Καταληκτική ημερομηνία: 5 Φεβρουαρίου 2018.

Επιμέλεια Σοφία Χύτου

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «Ευκαιρίες για Εργασία» που κυκλοφόρησε μαζί με την εφημερίδα Παρασκήνιο το Σάββατο 27/1

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa