Άρθρα Συνεντεύξεις

Ανάπτυξη: Εθνική προτεραιότητα η σημαία ευκαιρίας

Παναγιώτης-ΡήγαςΑναμφίβολα η «ανάπτυξη» είναι πλέον ¨πολυφορεμένη¨ λέξη στην εποχή της κρίσης, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που να έχει φθαρεί από την συχνή χρήση και να καθίσταται σχεδόν αφηρημένη έννοια.

Το τραγικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η χώρα, επιβάλει – εδώ και τώρα – να τοποθετηθούν πρωτίστως τα πολιτικά κόμματα, με σαφή τρόπο για το πώς εννοούν την ανάπτυξη. Να καταθέσουν ξεκάθαρα πρόταση για το νέο παραγωγικό-αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας για την νέα αναπτυξιακή στρατηγική.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από ορισμένες αναντίρρητες παραδοχές.
Παραδοχή πρώτη: Το μοντέλο του «πελατειακού καπιταλισμού», όπως ευφυώς χαρακτηρίστηκε αυτό της προηγούμενης περιόδου, είναι οριστικά και τελεσίδικα νεκρό. Η απλή μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών, η διόγκωση της παραοικονομίας, η τεχνητή ζήτηση που καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές, η κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, η διάλυση της παραγωγικής βάσης, η συνεχής αύξηση των ελλειμμάτων και η εκτίναξη του δημοσίου χρέους είναι βέβαιο ότι δεν συνιστούν ανάπτυξη.
Παραδοχή δεύτερη: Η νεοφιλελεύθερη άποψη ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα πρέπει ανεμπόδιστες να καθορίσουν τις νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονομία και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας, είναι προδήλως λανθασμένη και καταστροφική.
Παραδοχή τρίτη: Ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός οφείλει να πάρει υπόψη του το διεθνές οικονομικό περιβάλλον και πρωτίστως τις τάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις στην ευρωζώνη.
Παραδοχή τέταρτη: Η χώρα μας εξαρτά την επιβίωση της, επομένως και την χρηματοδότηση της ανάπτυξής της, από τον εξωτερικό δανεισμό μέσω των δανειακών συμβάσεων που έχει υπογράψει και από τις μελλοντικές εισροές πόρων από τα διαρθρωτικά ευρωπαϊκά ταμεία και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς. Άλλες σοβαρές πηγές χρηματοδότησης δεν φαίνονται στον ορίζοντα.
Με δεδομένα τα παραπάνω, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε το δικό του Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης, το οποίο αποτελεί συγκεκριμένο «εθνικό αφήγημα» και ταυτόχρονα οδικό χάρτη για την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ανοδική, αυτοδύναμη πορεία της στο μέλλον.
Στο Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησής του, το ΠΑΣΟΚ προκρίνει το «μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης», που αξιοποιεί τα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών και δημιουργεί σταθερές και ικανοποιητικά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.
– Προσδιορίζει με σαφήνεια το ρόλο και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους (επιτελικό, ευέλικτο, αποτελεσματικό, αμερόληπτο, διάφανο στη λειτουργία του, φιλικό στον πολίτη και στις επενδύσεις).
– Αναφέρεται στις περιφερειακές αναπτυξιακές ταυτότητες που αναδεικνύει και αξιοποιεί σε σημαντικό βαθμό η ισχυρή περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση.
– Προτείνει ένα σύγχρονο, απλό και σταθερό φορολογικό σύστημα που αντιμετωπίζει την φοροδιαφυγή, κατανέμει δίκαια τα φορολογικά βάρη και κινητροδοτεί τις επενδύσεις.
– Υποστηρίζει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα που λειτουργεί με κανόνες αξιοπιστίας και διαφάνειας, που παρέχει ασφάλεια στον καταθέτη και δανειοδοτεί με ευνοϊκούς όρους τις βιώσιμες επενδύσεις.
– Προωθεί έναν νέο επενδυτικό νόμο που ενισχύει στοχευμένα, με διαφάνεια, χωρίς γραφειοκρατία και με ουσιαστικά κίνητρα τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, στην νεανική επιχειρηματικότητα και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.
– Προτείνει, οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ να προσανατολιστούν σε δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και σε προγράμματα μείωσης της ανεργίας, οι δε δημόσιες επενδύσεις να «υπηρετούν» το πρότυπο της ανάπτυξης που έχει προκριθεί.
Τέλος, η προσδοκώμενη ανάπτυξη οφείλει να στηρίζει την λειτουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, το οποίο θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης στις κοινωνικά αποκλεισμένες και οικονομικά ασθενείς ομάδες του πληθυσμού.
Αυτή πιστεύουμε, στο ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να είναι η δική μας υπεύθυνη απάντηση στην συντηρητική, τιμωρητική και υφεσιακή πολιτική των δανειστών μας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να πείσουν ότι η ανάπτυξη δεν είναι μια σημαία ευκαιρίας που την χρησιμοποιούν μόνο στα λόγια, ενώ στην πράξη υπονομεύουν την προσπάθεια ανάκαμψης της χώρας εμποδίζοντας κάθε επενδυτικό εγχείρημα.
Η ύφεση και το μνημόνιο δεν αντιμετωπίζονται με καταγγελίες, ξόρκια, κατάρες και εθνικολαϊκιστικές εξάρσεις. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η ανόρθωση της χώρας απαιτούν πολιτική σταθερότητα, εθνική συνεννόηση, συνεκτικό και ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχέδιο και πολλή δουλειά.
Τα ιδεολογήματα και τα ζωτικά, βολικά ψεύδη με τα οποία ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια οφείλουν να δώσουν την θέση τους σε αλήθειες που δεν είναι πάντα βολικές.

Τάκης Ρήγας
Βουλευτής Κυκλάδων-ΠΑΣΟΚ

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

  

 

 

Karfitsa