Κόσμος

Εξελίξεις στην Κοινή Αμυντική Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ

Την ανάγκη εξέλιξης της Κοινής Αμυντικής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας ( ΚΠΑΑ), ώστε να αλληλοσυμπληρώνεται πλήρως με αυτή του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ενισχύεται η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης

Για πρώτη φορά μετά το 2008, οι 28 ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν θέματα άμυνας και ασφάλειας, παρουσία του ΓΓ του ΝΑΤΟ,  Άντερς Φο Ράσμουσεν. Στα συμπεράσματά τους, οι 28 αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη, τη στιγμή που οι εθνικοί προϋπολογισμοί για την άμυνα συρρικνώνονται και περιορίζονται οι δυνατότητες για εξέλιξη.
Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιόρισε τρεις προτεραιότητες για την ΚΠΑΑ: την αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΚΠΑΑ, την ενίσχυση των δυνατοτήτων και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης.
Σε ό,τι αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια σε αρκετούς τομείς που σχετίζονται με την ΚΠΑΑ, μέσω της οποίας η ΕΕ έχει σήμερα διατεταγμένα περισσότερα από 7.000 πρόσωπα σε 12 μη στρατιωτικές αποστολές και σε τέσσερις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επιπλέον αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη της ΕΕ συνδυάζουν με συνέπεια πολιτικές και εργαλεία που κυμαίνονται από τη διπλωματία, την ασφάλεια και την άμυνα έως τα χρηματοπιστωτικά, το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη δικαιοσύνη.
Επιπλέον, προκειμένου η ΕΕ και τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να αντιδρούν σε σύμπνοια με τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε μεταξύ άλλων: ένα πλαίσιο πολιτικής για την κυβερνοάμυνα το 2014, μια ευρωπαϊκή στρατηγική θαλάσσιας ασφάλειας μέχρι τον Ιούνιο του 2014 και μεγαλύτερη συνεργασία ώστε να αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δυνατοτήτων της άμυνας και ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων έχει καίρια σημασία. Υπογράμμισε την ανάγκη δημιουργίας βασικών δυνατοτήτων και κάλυψης κρίσιμων ελλείψεων μέσω συγκεκριμένων σχεδίων των κρατών μελών που θα υποστηρίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας. Οι 28 εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (RPAS) μεταξύ 2020-2025, τη δημιουργία ικανότητας εναέριου ανεφοδιασμού καυσίμων, την προετοιμασία για την επόμενη γενιά κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών και για την προετοιμασία για την αντιμετώπιση επιθέσεων μέσω υποδομών του Διαδικτύου και συστημάτων πληροφορικής.
Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέφερε στα συμπεράσματά του ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία πιο ολοκληρωμένη, βιώσιμη, καινοτόμο και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (ΕΒΤΒΑ) για την ανάπτυξη και διατήρηση των αμυντικών δυνατοτήτων. Υπογραμμίζεται επίσης, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια εύρυθμη αγορά αμυντικού εξοπλισμού βασισμένη σε ανοικτό πνεύμα, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια για όλους τους Ευρωπαίους προμηθευτές.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημείωσε ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της αλυσίδας εφοδιασμού στον τομέα της άμυνας. Υπογράμμισε ότι είναι σημαντική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις η διασυνοριακή πρόσβαση στις αγορές και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία της ΕΕ, ως προς την ανάθεση υπεργολαβιών και τη γενική αδειοδότηση των μεταφορών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για τις προτάσεις της Επιτροπής για την καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις αγορές της άμυνας και της ασφάλειας και την αύξηση της συμμετοχής τους στα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αξιολογήσει την ουσιαστική πρόοδο σε όλα αυτά τα ζητήματα τον Ιούνιο του 2015.

Πηγή: fosphotos.com/Παναγιώτης Τζάμαρος

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa