Τράπεζες

Εκθεση ΤτΕ για το 2014: Αυξάνεται το ΑΕΠ, μειώνεται η ανεργία

Προβόπουλος

Τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, ενημερώνει αυτή την ώρα στο  Μέγαρο Μαξίμου ο διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος, για την Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, ενώ συζητούν και για τα «κόκκινα» δάνεια και την κατάσταση των τραπεζών.

Προβόπουλος: Να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση – Ενημερώνει Σαμαρά

Σύμφωνα με την έκθεση, που παρουσίασε η ΤτΕ, προβλέπεται ότι το 2014 το  ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,5%, ενώ η  ανεργία θα υποχωρήσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Ο διοικητής της ΤτΕ επισημαίνει ότι η συνέχιση της  δημοσιονομικής προσαρμογής δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον στην αύξηση των φόρων. Τόνισε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των ήδη φορολογουμένων,  διότι η δημοσιονομική προσαρμογή βασίστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα έπρεπε στην αύξηση της φορολογίας, με συνέπεια να επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι και να μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος προτείνει να ενταθεί η προσπάθεια για τον εξορθολογισμό του  Δημόσιου Τομέα με καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών του και των  ασφαλιστικών ταμείων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και, τέλος, τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής αλλά και την εδραίωση ενός κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην επιτάχυνση της διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων, προκειμένου να καλυφθούν οι αποκλίσεις του 2013 και να τονωθεί το επιχειρηματικό κλίμα, γεγονός που θα συμβάλει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ο Προβόπουλος,  προβλέπει ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες μεσοπρόθεσμα θα έχουν ενισχυμένη δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων στην οικονομία. Παρόλα αυτά αναγνωρίζει ότι η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία σε έφθασαν το 29,2% του συνόλου των χορηγήσεων στο τέλος Ιουνίου 2013, προκαλεί προσκόμματα στη χορήγηση νέων δανείων. Εκτιμά, δε, ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών, γεγονός που θα συμβάλει στην εξομάλυνση της πιστωτικής επέκτασης. Εναλλακτικά, όμως η χρηματοδότηση προς την οικονομία θα μπορούσε να γίνει από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, τις αγορές ομολόγων, το χρηματιστήριο και την ΕΤΕπ.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα των ασκήσεων προσομοίωσης σε ακραίες συνθήκες στα οποία θα υποβληθούν οι τράπεζες, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου των δανειακών τους χαρτοφυλακίων που πραγματοποίησε η Black Rock, ο διοικητής της ΤτΕ διαβεβαιώνει ότι σε περίπτωση που θα απαιτηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση βάσει των αποτελεσμάτων της άσκησης, το  Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διαθέτει ήδη ένα ικανοποιητικό απόθεμα μεγαλύτερο των 8 δισ. ευρώ.

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa