Σαν Σήμερα

Με διάταγμά του, ο Ιωάννης Καποδίστριας ιδρύει την Ταχυδρομική Υπηρεσία

Γραμματόσημα - Καποδίστριας
Σαν σήμερα οργανώθηκε για πρώτη φορά Ταχυδρομική Υπηρεσία

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) είναι το πρώην κρατικό μονοπώλιο που παρείχε στην Ελλάδα ταχυδρομικές υπηρεσίες. Σήμερα είναι ανώνυμη εταιρία με μετόχους το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Τα ΕΛΤΑ έχουν το μονοπώλιο της έκδοσης γραμματοσήμων. Εκδίδουν γραμματόσημα από το 1861 και προσφέρουν πολλές υπηρεσίες στους πελάτες τους, πέραν της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης διανομής της αλληλογραφίας, ως καθολικός πάροχος στην ελληνική επικράτεια.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 1828 ο Κυβερνήτης Ι ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπογράφει ψήφισμα “περί συστάσεως τακτικής ταχυδρομικής συγκοινωνίας” ιδρύοντας το “Γενικόν Ταχυδρομείον ”

Το ψήφισμα της 24ης Σεπτεμβρίου του 1828 πρόβλεπε τη δημιουργία τεσσάρων γραφείων που αποτέλεσαν την αρχή του ελληνικού ταχυδρομείου.

Το 1829 έγινε ο πρώτος ταχυδρομικός κανονισμός στην Αίγινα, που ήταν τότε η έδρα του κυβερνήτη.

Το ίδιο έτος μεταφέρεται η πρωτεύουσα στο Ναύπλιο και τα γραφεία του ταχυδρομείου γίνονται δεκατρία, με κεντρικό γραφείο το γραφείο των Αθηνών.

Στην Αθήνα ο ταχυδρόμος ερχόμενος από το Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα, “ανήρχετο επί βαρελίου, αναγιγνώσκων εις επήκοον των συγκεντρωμένων κατοίκων τας επί των επιστολών διευθύνσεις. Εν περιπτώσει καθ ην δεν εμφανίζοντο οι αποδέκται, αι επιστολαί εκαίοντο επιτόπου.”

Η γεωγραφική ιδιομορφία και ποικιλία της χώρας, και η παντελής έλλειψη συγκοινωνιακής υποδομής κάνει το ταχυδρομικό έργο ιδιαίτερα δύσκολο.

Το 1834 σε συμφωνία με τον Γάλλο τραπεζίτη Φεράλδη εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του ταχυδρομείου προς και από τα νησιά, ενώ το 1836 τοποθετούνται οι πρώτες άμαξες για τη μεταφορά αλληλογραφίας Αθήνα-Πειραιά.

Το 1860 τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί γραμματοσήμων και τυπώνεται στο Νομισματοκοπείο του Παρισιού το πρώτο ελληνικό γραμματόσημο που έχει σαν παράσταση – συμβολικά- την κεφαλή του Ερμή.

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες εκσυγχρονίζονται.
Το 1869 τα ελληνικά ταχυδρομεία επιβιβάζονται στο τρένο ενώ το 1874 , πάντα πρωτοπόρα, βρίσκονται παρόντα στην Ίδρυση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης στη ΒΕΡΝΗ.

Το 1892 το τηλέφωνο προστίθεται στις αρμοδιότητες των ταχυδρομείων και δημιουργούνται τα 3Τ.

Το 1896 γίνονται οι πρώτοι διεθνείς Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα. Τα ελληνικά ταχυδρομεία προχωρούν σε δύο διεθνείς πρωτοπορίες.

Εκδίδουν την- πρώτη παγκοσμίως -σειρά αναμνηστικών γραμματοσήμων με αθλητικό θέμα Διαθέτουν μέρος των εσόδων από την πώληση αυτών των γραμματοσήμων, για να ενισχύσουν οικονομικά την Ολυμπιακή επιτροπή. Με αυτή την ενέργειά τους, τα ελληνικά ταχυδρομεία γίνονται οι πρώτοι επίσημοι χορηγοί των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.

Το 1909 εγκαινιάζεται η αγροτική ταχυδρομική υπηρεσία. Επί δεκαετίες ο αγροτικός διανομέας αποτελεί το μοναδικό μέσο επικοινωνίας της ελληνικής υπαίθρου με τον υπόλοιπο κόσμο.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER