Οικονομία

O Γολγοθάς του μικρομεσαίου – «Φωτιά» το νέο φορολογικό πλαίσιο (Πίνακας)

φορολογία

Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνον 28 επιχειρηματικοί όμιλοι που απασχολούν περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους. Το 90% των επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι μικρές ή πολύ μικρές που απασχολούν από έναν έως δέκα εργαζομένους. Αυτές οι επιχειρήσεις παράγουν πλούτο στην Ελλάδα, αυτές προσφέρουν απασχόληση, αυτές πληρώνουν τους φόρους, τις εισφορές, τα χαράτσια και όλες εκείνες τις επιβαρύνσεις που συντηρούν τη λειτουργία του φαύλου και αναποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού.

Η τελική επιβάρυνση θα φθάνει σε πολλές περιπτώσεις το 40,3% (!), καθώς οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους

Αυτές, λοιπόν, οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν -και το 2014- την αδυναμία του κράτους να περιορίσει τον εαυτό του και τις δαπάνες του. Οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν το μεγαλύτερο τμήμα των επιπλέον φορολογικών εσόδων που πρέπει να συγκεντρώσει το κράτος για να συντηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014. Περίπου 750.000 αυτοαπασχολούμενοι, δηλαδή φορολογούμενοι που ασκούν ατομικώς εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελεύθερα επαγγέλματα, θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους που θα υπολογιστούν με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ των -καθαρών- φορολογητέων εισοδημάτων, τα οποία θα εμφανίσουν για το έτος 2013. Σε κάθε περίπτωση που το εισόδημα θα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 33%.

Η τελική επιβάρυνση επί των καθαρών εισοδημάτων θα φθάνει σε πολλές περιπτώσεις το 40,3% (!), καθώς οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται και με προκαταβολή φόρου 55% έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία θα προσαυξάνει τον κύριο φόρο (26% x 1,55 = 40,3%). Ακόμη και όσοι αυτοαπασχολούμενοι δηλώσουν ζημιές λόγω της οικονομικής κρίσης, θα υποχρεωθούν να εμφανίσουν τεκμαρτά καθαρά κέρδη, με βάση τις «αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» (τα τεκμήρια διαβίωσης) για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και τα ΙΧ αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν… Επί των ανύπαρκτων αυτών «κερδών» θα φορολογηθούν και αυτοί με 26% από το πρώτο ευρώ και με προκαταβολή φόρου 55%, που θα ανεβάζει την τελική επιβάρυνση στο 40,3%. Συγκεκριμένα, το νέο φορολογικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από την Πρωτοχρονιά του 2014 προβλέπει:

1. Επιβολή αυτοτελούς φόρου στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει μιας νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα προβλέπει συντελεστές φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή θα μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ, στο οποίο η έκπτωση θα μηδενίζεται.

2. Επιβολή αυτοτελούς φόρου εισοδήματος 10%-33% στα εισοδήματα από ακίνητα. Τα μισθώματα που εισέπραξαν φέτος τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογηθούν το 2014 με ξεχωριστή αυτοτελή κλίμακα φόρου εισοδήματος, η οποία θα προβλέπει συντελεστές φόρου 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον ποσό (για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ).

3. Αύξηση της φορολογίας των καθαρών κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας), από 20% σε 26% μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και από 20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό. Η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήσης του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.

4. Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας) από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή φορολόγησης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήσης του 2013 που θα φορολογηθούν το 2014.

5. Αύξηση της φορολογίας των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ από 20% σε 26%, για τη χρήση του 2013. Η επιβάρυνση περιορίζεται από τη μείωση του συντελεστή φορολογίας των μερισμάτων από 25% σε 10%.

Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός φορολογούμενου άγαμου πολίτη με ατομική επιχείρηση λιανικής πώλησης ενδυμάτων. Εστω ότι το 2012 ο μικρός αυτός επιχειρηματίας παρουσίασε καθαρά κέρδη 5.000 ευρώ. Εστω ότι ίδιος επιχειρηματίας του χρόνου θα εμφανίσει καθαρά κέρδη 3.000 ευρώ για το 2013. Ο φορολογούμενος διαμένει σε διαμέρισμα 80 τ.μ. και έχει κι ένα ΙΧ αυτοκίνητο 1.600 κ.εκ., το οποίο αγόρασε το 2005.

Φόρος στο εισόδημα του 2012

– Δηλωθέν εισόδημα: 5.000 ευρώ

– Εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης:

α) Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ

β) Τεκμήριο για το διαμέρισμα: 80 τ.μ. Χ 40 ευρώ/τ.μ.= 3.200 ευρώ

γ) Τεκμήριο για το ΙΧ αυτοκίνητο: 4.480 ευρώ

δ) Σύνολο «τεκμαρτού» εισοδήματος: 10.680 ευρώ

O φόρος εισοδήματος επιβλήθηκε επί του «τεκμαρτού» εισοδήματος, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Ο φόρος υπολογίστηκε με την ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία ίσχυε μηδενικός συντελεστής φόρου για τα πρώτα 5.000 ευρώ (αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ) και συντελεστής 10% για τα επόμενα 7.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Ως εκ τούτου, ο φόρος υπολογίστηκε με 0% για τα πρώτα 5.000 ευρώ και με συντελεστή 10% για τα υπόλοιπα 5.680 ευρώ του «τεκμαρτού» εισοδήματος και ανήλθε στο ποσό των 568 ευρώ (5.680 ευρώ x10% 568 ευρώ).

Φόρος στο εισόδημα του 2013:

– Δηλωθέν εισόδημα: 3.000 ευρώ

– Εισόδημα βάσει τεκμηρίων διαβίωσης:

α) Ελάχιστο τεκμήριο: 3.000 ευρώ

β) Τεκμήριο για το διαμέρισμα: 80 τ.μ. x 40 ευρώ/τ.μ.= 3.200 ευρώ

γ) Τεκμήριο για το ΙΧ αυτοκίνητο: 4.480 ευρώ

δ) Σύνολο «τεκμαρτού» εισοδήματος 10.680 ευρώ

O φόρος εισοδήματος θα επιβληθεί και πάλι επί του «τεκμαρτού» εισοδήματος, επειδή αυτό είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν. Ωστόσο, αυτήν τη φορά, ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος των 10.680 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 2.776,80 ευρώ (10.680 ευρώ 26% = 2.776,80 ευρώ).

Συνεπώς, για τον φορολογούμενο με την ατομική επιχείρηση πώλησης ενδυμάτων, ο φόρος επί του εισοδήματος του 2013 θα είναι αυξημένος κατά 2.208,80 ευρώ ή κατά 388,87% σε σύγκριση με τον φόρο επί του εισοδήματος του 2012.

πίνακας

Σχολιάστε ...

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Κάντε κλικ στο εξώφυλλο και διαβάστε την τελευταία έκδοση της Εφημερίδας «Παρασκήνιο» σε μορφή PDF

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa