Το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο είναι οι πιο επιθυμητοί προορισμοί για εργασία καθώς οι εργαζόμενοι εκεί πέρα λαμβάνουν τον (θεωρητικά) υψηλότερο βασικό μισθό. Οι κατώτεροι κατοχυρωμένοι απο το κράτος μισθοί στα μικρά κρατίδια ξεπερνούν τα 1.900 και 1.500 ευρώ αντίστοιχα, την ίδια στιγμή που στη Πολωνία και την Πορτογαλία οι μισθοί δεν ξεπερνούν τα 383 και 485 ευρώ.

Η έρευνα που παρουσιάζεται αναφέρεται στον νόμιμα κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό και για αυτό τον λόγο η Ελλάδα αναφέρεται πως ο κατώτατος μηνιαίος μισθός αγγίζει τα 586 ευρώ με το κατώτατο ωρομίσθιο να είναι στα 2,85 ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία αγγίζει τα 0,95 ευρώ.

Διαβάστε αναλυτικά στο toxrima.gr

Σχολιάστε ...