Περιφέρειες - Δήμοι

Παρέμβαση Μιχελάκη για τις «κρίσεις» προϊσταμένων στους Δήμους

Γιάννης Μιχελάκης

Την παρέμβαση των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζητεί με επείγον έγγραφό του  ο υπουργός Εσωτερικών προκειμένου να ενημερωθεί για τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Γ. Μιχελάκης επισημαίνει στην επιστολή του ότι η σχετική διαδικασία «συνδέεται με την εύρυθμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και για το λόγο αυτό ζητεί τη συνδρομή τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία. Επιπλέον ζητεί να ενημερωθεί για τους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας που έχουν αποστείλει στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων.Ο υπουργός αναφέρει στην επιστολή του προς τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων ότι η μη αποστολή στο οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων «συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου».

Ο Γ. Μιχελάκης προχώρησε στην συγκεκριμένη κίνηση καθώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με το Α.Π. 1061/7-10-2013 έγγραφό της είχε κάνει γνωστό στο υπουργείο Εσωτερικών ότι δεν ενεργοποιηθεί η διαδικασία που προέβλεπε εγκύκλιος του υπουργείου με συνέπεια να συνεχίζεται ο διορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER