Οικονομία

Προκαταβολή επιδόματος τέκνων θα λάβουν την Μεγάλη Τετάρτη 670.000 οικογένειες

Επιδόματα τέκνων

Προκαταβολή του οικογενειακού επιδόματος για το 2014 θα λάβουν τη Μεγάλη Τετάρτη 669.702 οικογένειες, οι οποίες θα μοιραστούν το ποσό των 136 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας.

Πρόκειται για το ποσό που αντιστοιχεί στο επίδομα τέκνων που δικαιούνται για το πρώτο τρίμηνο τη χρονιάς, ενώ στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι για να πάρουν την προκαταβολή αυτή δεν θα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του εντύπου Α21.

Το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους που ήδη εισέπραξαν τα επιδόματα του 2013 και θα είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε για το προηγούμενο έτος

Η δοθείσα προκαταβολή του πρώτου τριμήνου θα συμψηφίζεται με το ποσό που θα προκύπτει μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 τρέχοντος έτους και την αίτηση Α21 από τον δυνητικά δικαιούχο. Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης Α21 εντός της νόμιμης προθεσμίας τα ποσά που προκα­ταβλήθηκαν θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, εκτός αν ο υπόχρεος, εν τω μεταξύ, τα επιστρέψει οικειοθελώς στον ΟΓΑ.

Ήδη από τις 20 Μαρτίου 2014, ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής του εντύπου Α21 για τα οικο­γενειακά επιδόματα του έτους 2014. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση-δήλωση Α21 μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του περι­βάλλοντος TaxisNet και αφού έχουν υποβάλει τη φορολογική τους δή­λωση (Ε1).

Να διευκρινιστεί ότι, όσοι υπέβαλαν αίτηση το έτος 2013 για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, διορθώνοντας ή συμπληρώνοντας στο Α21 τυχόν αλλαγές, που εμφανίζουν τα στοιχεία τους. Μετά την οριστική υποβολή του Α21, οι ενδιαφερόμενοι μπο­ρούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους και για τα τυχόν δικαι­ολογητικά που πρέπει να αποστείλουν στον ΟΓΑ, μέσω της ειδικής εφαρμογής με τίτλο: «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων», που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.oga.gr).

Σχολιάστε ...

NEWSLETTER

 

 Focus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa