Άρθρα

Προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη

Βασίλης Κορκίδης

Το ελληνικό εμπόριο ανέκαθεν ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ζωής της χώρας. Είναι άλλωστε γνωστή η πατροπαράδοτη έφεση των ελληνικών κοινοτήτων ανά την Ευρώπη προς την εμπορική δραστηριότητα που τις καθιστούσε κρίσιμους οικονομικούς διαύλους. Σαν Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε έναν κλάδο που έχει συνεισφέρει τα μάλα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και εξακολουθεί να συνιστά ένα πολύτιμο στήριγμα για τις προσπάθειες ανάκαμψης που καταβάλλονται με τεράστιες θυσίες και προσπάθειες. Το ελληνικό εμπόριο υπέστη πολλαπλασιαστικά τις συνέπειες της κρίσης, καθώς λόγω της θέσης του στην οικονομική δομή είναι από τους κλάδους που υφίστανται πρώτο τόσο τη μείωση της κατανάλωσης όσο και την παραγωγική στασιμότητα.

Η Ελλάδα μπορεί πια να σχεδιάζει την οικονομική της πορεία από μία σταθερή βάση.Οφείλουμε να διδαχτούμε από τις παραλείψεις του παρελθόντος και να προτιμήσουμεδιαφορετικές οικονομικές πολιτικές. Η χώρα μας παράλληλα με την επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή καλείται να αντιμετωπίσει παθογένειες και να επιτύχει οικονομική ανάκαμψη. Η επίτευξη και διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας απαιτεί τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου και βιώσιμου νέου Προτύπου Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της Ελλάδας στη βάση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της εξωστρέφειας και της τόνωσης της επιχειρηματικότητας. Ο κύκλος της λιτότητας πρέπει πια να κλείσει. Είναι επιζήμιο για την ευρωπαϊκή οικονομία εν γένει να διαιωνίζεται ένα κλίμα φόβου και απαισιοδοξίας που εν τέλει επιδρά και στην ίδια τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Το ελληνικό εμπόριο ευελπιστεί ότι η διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-20, θα συμπέσει με την αρχή του τέλους μιας περιόδου απώλειας παραγωγής και εμπορίας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και περιθωριοποίησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές. Το δημοσιονομικό πρόβλημα ήταν η κατάληξη μιας σειράς βαθύτερων αλληλεξαρτώμενων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αιτιών, που συντέλεσαν στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, στην υστέρηση επενδύσεων εκ των έσω και στο σοβαρό πρόβλημα της ανεργίας. Η αναζήτηση διεξόδων για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανεργίας, την αξιοποίηση της νέας γενιάς της χώρας μας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, προϋποθέτει νέες προσεγγίσεις και νέες πρακτικές στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων αλλά και στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ του κράτους και των θεσμικών κοινωνικών και οικονομικών δυνάμεων της χώρας. Με άλλα λόγια, είναι αναγκαίο να επενδύσουμε και εμπιστευθούμε τον κοινωνικό διάλογο.

Ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων αναδεικνύεται με ιδιαίτερη έμφαση στο σύνολο των προγραμματικών και κανονιστικών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ. Η ενίσχυση και αναβάθμιση των κοινωνικών εταίρων προσδιορίζεται ρητά και με σαφήνεια στα άρθρα του Γενικού Κανονισμού που διέπει όλα τα διαρθρωτικά μέσα τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Η σχέση της Πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους καθώς και οι δεσμεύσεις των εταίρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις της χώρας μας για την σύμβαση της εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στη συμμετοχή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων, όσον αφορά στους στόχους για την απασχόληση, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη.

Ζήτημα πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η άμεση, ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες διαβούλευσης για την τελική διαμόρφωση του νέου ΕΣΠΑ που λαμβάνουν χώρα τη περίοδο αυτή, καθώς και στη διαμόρφωση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που θα επακολουθήσουν. Η ανάπτυξη μιας νέας και αναβαθμισμένης εταιρικής σχέσης μεταξύ της Πολιτείας και των Κοινωνικών Εταίρων οφείλει να εδράζεται σε ένα αμοιβαία δεσμευτικό πλαίσιο συγκεκριμένων στόχων, δράσεων, διαδικασιών, χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και εμείς από την πλευρά μας και ένα τέτοιο μοντέλο σχέσης με το Κράτος είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΕΕ προωθεί την πρόταση των εργοδοτών, για άμεση σύναψη μιας προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης και των πέντε (5) θεσμοθετημένων Κοινωνικών Εταίρων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ, με αντικείμενο πέντε (5) κοινούς άξονες. Η εκπόνηση ενός «Σχεδίου Δράσης των Κοινωνικών Εταίρων», θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εργασίας και Παιδείας για: α) Ανασυγκρότηση, β) Κατάρτιση, γ) Απασχόληση, δ) Επιχειρηματικότητα και ε) Κοινωνική Συνοχή. Σε αυτό το σχέδιο κεντρικό ρόλο θα έχει ο προγραμματισμός για το ΣΕΣ 2014-2020, ο οποίος μπορεί να αξιοποιήσει τη συνεργασία των κοινωνικών εταίρων.

Η κρίση απέδειξε με τον πιο ισχυρό τρόπο πόσο αλληλοσυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμενοι είναι όλοι οι τομείς της οικονομίας μας. Η αλληλεξάρτηση αυτή, απαιτεί μια συντονισμένη απάντηση και οι κοινωνικοί εταίροι είναι ένας κρίσιμος και στρατηγικός παράγοντας υπέρβασης της κρίσης. Οι 5 κοινωνικοί εταίροι, ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΣΕΒ και ΣΕΤΕ οφείλουμε να ενεργήσουμε με συνέχεια και συνέπεια και να πορευτούμε όλοι μαζί, ώστε να στείλουμε εκ μέρους της πατρίδας μας, ένα ηχηρό μήνυμα ελληνικής αλληλεγγύης στους εταίρους μας στην Ε.Ε. Οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αν ενεργεί ο καθένας μόνος του, ενώ αν δράσουμε από κοινού, τότε μόνο θα βγούμε από τη κρίση πιο ισχυροί.

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa