Κοινωνία

Σε διαθεσιμότητα 5.000 δημοτικοί υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2013

Δημοτικοί υπάλληλοι

Περίπου 5.000 δημοτικοί υπάλληλοι θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι τα τέλη του 2013, καθώς φαίνεται πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα σηκώσει το βάρος του δεύτερου κύματος διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου Εσωτερικών, αυτό θα επιτευχθεί μέσω της εθελοντικής κινητικότητας, αλλά και μέσω της αξιολόγησης των ΟΤΑ. Μάλιστα, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέσω αριθμοδεικτών, όπου θα υπολογίζεται ο απαιτούμενος αριθμός εργαζομένων στους δήμους με βάση τον πληθυσμό τους, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται και «λουκέτα» σε ζημιογόνες δημοτικές επιχειρήσεις στις οποίες το προσωπικό θα απολυθεί, αναφέρει η εφημερίδα «Εθνος».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους», η κυβέρνηση στοχεύει στην ένταξη περίπου 5.000 δημοτικών υπαλλήλων στο δεύτερο κύμα κινητικότητας και 12.500 εργαζομένων στο Δημόσιο, μέχρι τα τέλη του 2013, προκειμένου να ανταποκριθεί στις μνημονιακές δεσμεύσεις της.

Ποιες είναι οι 3 φάσεις του σχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών:

Διαδημοτική εθελοντική κινητικότητα
Η κυβέρνηση, έκανε δεκτή την πρόταση της ΚΕΔΕ για εθελοντική διαδημοτική και ενδοδημοτική κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, η εισήγηση των ΚΕΔΕ αναφέρει πως οι υπάλληλοι οι οποίοι επιθυμούν να μετακινηθούν σε κάποιον άλλο ΟΤΑ, θα καταθέτουν αίτηση και με μια απλή διαδικασία θα μετακινούνται στον δήμο της επιλογής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο, είναι να μείνουν τουλάχιστον για έναν μήνα σε διαθεσιμότητα λαμβάνοντας το 75% του μισθού τους και κατόπιν να μεταταγούν στον ΟΤΑ της επιλογής τους, εάν φυσικά ο δήμος έχει εγκεκριμένες πιστώσεις που επιτρέπουν την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας.

Αξιολόγηση δομών και προσωπικού στους ΟΤΑ
Ο αριθμός των εργαζομένων ανά δήμο θα υπολογίζεται με βάση την αναλογία, η οποία προκύπτει στους περίπου 6,2 υπαλλήλους ανά 1.000 πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η επιτροπή του υπουργείου Εξωτερικών η οποία ασχολείται με την αξιολόγηση των δομών στους ΟΤΑ. Με τη μέθοδο αυτή, θα προκύπτει συνολικά το πλεονάζον προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, ενώ παράλληλα θα ισχύουν και ποιοτικοί δείκτες προκειμένου να εντοπιστούν οι τομείς από τους οποίους θα τεθούν οι δημοτικοί υπάλληλοι σε κινητικότητα, με όσους διορίστηκαν εκτός ΑΣΕΠ να βρίσκονται στην «κόκκινη» γραμμή.

Αξιολόγηση ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
Η αξιολόγηση σε νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ξεκίνησε ήδη και θα ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο. Οσον αφορά τις δημοτικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση προτίθεται να εφαρμόσει τις διατάξεις του Καλλικράτης σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές επιχειρήσεις που καταγράφουν ζημιές για τρεις οικονομικές περιόδους θα κλείνουν και θα απολύεται το προσωπικό τους. Παράλληλα, λουκέτα θα μπουν σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που έχουν εμπορική δραστηριότητα και χρηματοδοτούνται από τους δήμους, ενώ θα ελεγχθεί και η βιωσιμότητα των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER