Κατά μία βαθμίδα, σε «Β» από «B-» προηγουμένως, αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και τη θετική προοπτική (outlook).

Σύμφωνα με την S&P Global Ratings, η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την πιθανότητα περαιτέρω αναβάθμισης, λόγω του κλεισίματος της γ’ αξιολόγησης, αλλά και του καλού οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί.

Σχολιάστε ...