Πολιτική

Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης-Σαββαΐδου – Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη η πρώην Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Κατερίνα Σαββαΐδου

Η κυβέρνηση προχώρησε στην αποπομπή της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου με απόφαση που υπογράφουν τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου μετά την άρνηση της να υποβάλει την παραίτηση της.

Η κίνηση αυτή όμως δεν είναι αρκετή για να βάλει τέλος στην κόντρα της κυβέρνησης με την κα Σαββαΐδου καθώς η απελθούσα γ.γ. Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη θεωρώντας προσβλητικές τις δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών για το έργο της στη ΓΓΔΕ.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί η ΓΓΔΕ να ζημιώνει με τις ενέργειές της το δημόσιο συμφέρον δήλωση που εξόργισε και προσέβαλε την κα Σαββαΐδου.

Φαίνεται πως η απόφαση της κυβέρνησης είχε ληφθεί από καιρό καθώς σχεδόν άμεσα «βρέθηκε» και ο αντικαταστάτης της.

Πρόκειται για τον εφοριακό Ιωάννη Μπάκα Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Η απόφαση της κυβέρνησης προκάλεσε αιφνιδιασμό καθώς δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος ώστε η κυρία Σαββαΐδου να εμφανιστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για να δώσει εξηγήσεις για φορολογική υπόθεση στην οποία αμφισβητείται η νομιμότητα των ενεργειών της.

Εντύπωση πάντως προκαλεί και η στάση των τροϊκανών καθώς στην απομάκρυνση του κ. Θεοχάρη υπήρξαν αντιδράσεις ενώ τώρα τηρούν σιγήν ιχθύος.

Ο αντικαταστάτης της κας Σαββαΐδου

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία ορίζεται ο αντικαταστάτης  της Κατερίνας Σαββαΐδου.

Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη, η κυβέρνηση αποφασίζει «τον ορισμό ως αναπληρωτή της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας της Αικατερίνης Σαββαΐδου, μέχρι τον διορισμό του διαδόχου της, τον Μπάκα Ιωάννη του Δημήτριου, υπάλληλο του Κλάδου Π.Ε. Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Σε περίπτωση που ο ορισθείς αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιοδήποτε λόγο παύσει να τα ασκεί, ως αναπληρώτρια, Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέχρι τον διορισμό νέου, ορίζεται η Γιαλούρη Ειρήνη του Δημητρίου, υπάλληλος του Κλάδου Π.Ε. Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων».

Το ΦΕΚ της αποπομπής

«Πράξη 26 της 22/10/2015

Λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 “Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 −2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 − 2016” (Α΄ 222), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 104 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
  1. Την 20/25−6−2014 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου “Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών” (ΥΟΔΔ 360).
  1. Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:

Παύεται η Αικατερίνη Σαββαΐδου του Κωνσταντίνου, (Α.Δ.Τ. Φ382052), από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ».doy#ixzz3pMiUDJ8o

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa