Περιφέρειες - Δήμοι

Τις κενές θέσεις στους Δήμους αναζητά το ΥΠ.ΕΣ.

Υπουργείο εσωτερικών

Τα κενά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό ζητά να μάθει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με τη σειρά του, θα αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου οι εν λόγω ελλείψεις να καλυφθούν από το πρόγραμμα “κινητικότητας”.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει αναλυτικά η εγκύκλιος, «σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αναφορικά με την αποστολή αιτημάτων για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών με υπαλλήλους μέσω του προγράμματος κινητικότητας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, σας γνωρίζουμε ότι ειδικά για τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα εν λόγω αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν πρώτα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε με δική μας μέριμνα να διαβιβαστούν συνολικά στο προβλεπόμενο στο αρ. 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011 Τριμελές Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν, τόσο τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όσο και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών.

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER