Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, θα προχωρήσει στη δημιουργία εθνικού δικτύου πόλεων στο πλαίσιο του intercity youth προκειμένου να συντονιστούν και να ενεργοποιηθούν τα eurodesk για την ενημέρωση των νέων σε σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα…

Την προώθηση θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία συζήτησαν ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης σε συνάντηση στο δημαρχείο, στην οποία συμμετείχε και η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ) Μαρία Πασχαλίδου (βλ φωτο). Συζητήθηκε επίσης η διοργάνωση του 2ου Ελληνογερμανικού Forum Nεολαίας που θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη – από τις 5-8 Μαρτίου- και θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ, με τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης

pasxalidou