Περιφέρειες - Δήμοι

ΥΠΕΣ προς ΟΤΑ: Οδηγίες για προϋπολογισμούς και κατάρτιση Πλαισίων Δράσης

ΠΟΕ-ΟΤΑ

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναρτήσουν τους προϋπολογισμούς του 2014, καθώς και για τον τρόπο κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) δίνει με αναλυτική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο επισημαίνει στους ΟΤΑ και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις την υποχρέωση πιστής εφαρμογής των οδηγιών

Συγκεκριμένα για το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2014 σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία xls με τους πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Τα σχέδια υποβάλλονται προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Το υπουργείο επισημαίνει στους ΟΤΑ και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις την υποχρέωση πιστής εφαρμογής των οδηγιών καθώς έχουν τεθεί συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων είναι αδύνατη η υποβολή των αρχείων σε περίπτωση διαφορετικής από την προαναφερθείσα, ονοματολογίας (π.χ. διαφορετική ονομασία αρχείου, ελληνικοί χαρακτήρες ή μη ύπαρξη διαχωριστικής παύλας κτλ).

Μετά την παραλαβή του ηλεκτρονικού και έντυπου φακέλου του ΟΠΔ τον έλεγχο και την επικύρωση του, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΥΠ.ΕΣ., στη διεύθυνση https://aftodioikisi.ypes.gr/, και σε διακριτό φάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2014» , τα αρχεία των πινάκων οικονομικής στοχοθεσίας καθώς και την απόφαση επικύρωσης του ΟΠΔ (απλό έγγραφο “word”).

Προϋπολογισμοί

Σχετικά με τους προϋπολογισμούς περιγράφονται οι διαδικασίες ανάρτησης/διάθεσης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι επικυρωμένοι από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προϋπολογισμοί θα υποβληθούν στη βάση δεδομένων από τους αρμόδιους στατιστικούς ανταποκριτές των φορέων, οι οποίοι για την εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστημα θα κάνουν χρήση των κωδικών τους ( όνομα χρήστη : username και κωδικός πρόσβασης : password). Στη συνέχεια η υποβολή του επικυρωμένου προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον εργασίας όπου καταχωρούνται μηνιαία τα απολογιστικά στοιχεία του κάθε φορέα και συγκεκριμένα στο Δελτίο υπό τον τίτλο « Επικυρ. Π/Υ. 2014». Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην καρτέλα «Υπογράφοντες», στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί η περίοδος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2013 (π.χ. εκτέλεση 8μήνου 2013 ή εκτέλεση 9μήνου 2013 κλπ) που ελήφθη υπόψη για συγκεκριμένες εγγραφές του προϋπολογισμού του έτους 2014.

Σχολιάστε ...

NEWSLETTERFocus-On

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

Karfitsa