Στη δημιουργία – για πρώτη φορά- ενός ηλεκτρονικού μητρώου Εκπαιδευτών και Σχολών Οδήγησης/ΚΕΘΕΥΟ/ΠΕΙ Αττικής, προχωρά άμεσα η Περιφέρεια Αττικής καθώς και στην εγκατάσταση ενός κεντρικού υπολογιστή (server) ώστε οι εξετάσεις να διεξάγονται την ίδια ώρα και στις 7 Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι δύο νέες αυτές πρωτοβουλίες εντάσσονται στο στρατηγικό σχέδιο της Περιφερειακής Αρχής για την αποτελεσματικότερη και αδιάβλητη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στα γκισέ των υπηρεσιών, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών.

«Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες, μηδενική ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, αποτελούν το τρίπτυχο – οδηγό κάθε παρέμβασης και πρωτοβουλίας μας», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Πατούλης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με τίτλο: Οι νέες ψηφιακές Υπηρεσίες του Gov.gr που αλλάζουν το τοπίο στον Κλάδο των Εκπαιδευτών Οδήγησης. «Ως Περιφερειακή Αρχή, τόνισε, έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων, αλληλένδετων μεταξύ τους, οι οποίες περιλαμβάνουν εφικτές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στην προοπτική ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας, κατοχύρωσης ενός αδιάβλητου συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης οδηγών και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης του πολίτη ηλεκτρονικά και από απόσταση.

Με τις προτάσεις μας συμβάλαμε, μεταξύ άλλων, στην καθιέρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης, στην αυτοδίκαιη άρση παρακράτησης κυριότητας οχήματος, στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για ανανέωση και αντικατάσταση αδειών οδήγησης και αντικατάστασης άδειας κυκλοφορίας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν πλέον και τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα του και για την αναθεώρηση άδειας οδήγησης, με τις ιατρικές γνωματεύσεις να καταχωρούνται αυτόματα στη ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr».

Επόμενο βήμα, σημείωσε ο Περιφερειάρχης, είναι «να καταστεί δυνατή η ταχυδρομική αποστολή του διπλώματος οδήγησης στην οικία του ενδιαφερόμενου, μόλις το αρμόδιο υπουργείο Μεταφορών προβεί σε νομοθετική ρύθμιση κατάργησης της υποχρέωσης επιστροφής της παλαιάς άδειας όπως έχουμε προτείνει. Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι να μειώσουμε εντός του 2022 κατά 70%, την προσέλευση των πολιτών στις υπηρεσίες Μεταφορών  & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής».

Ταυτόχρονα, όπως γνωστοποιήθηκε οι Αντιπεριφερειάρχες Μεταφορών & Επικοινωνιών Β. Γιαννακόπουλος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Μ. Κουρή, έχουν ήδη σχεδιάσει και προωθούν άμεσα τη δημιουργία- για πρώτη φορά –ενός ηλεκτρονικού μητρώου Εκπαιδευτών & Σχολών Οδήγησης/ΚΕΘΕΥΟ/ΠΕΙ με έδρα την Περιφέρεια Αττικής τόσο για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο αυτών, όσο και για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών του κλάδου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή θα περιλαμβάνει τα στοιχεία κάθε Εκπαιδευτή και κάθε Σχολής Οδήγησης (π.χ. έτος ίδρυσης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, απασχολούμενοι εκπαιδευτές, παραρτήματα, κ.α.), ενώ θα υπάρχει και σύστημα αυτόματης ενημέρωσης του Εκπαιδευτή ή της Σχολής για έγγραφα που πρέπει να ενημερώσουν ή να προσκομίσουν (π.χ. άδειες, ασφάλειες κ.α.).

Επιπλέον, οι δύο Αντιπεριφερειάρχες προωθούν και τις διαδικασίες εγκατάστασης ενός κεντρικού υπολογιστή (server) ώστε οι εξετάσεις να διεξάγονται την ίδια ώρα και στις 7 Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών Ενοτήτων. Μέσω του κεντρικού υπολογιστή θα διανέμονται οι ερωτήσεις, θα εξάγονται σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα και θα ενημερώνονται άμεσα οι εξεταζόμενοι. Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου εξεταστικού κέντρου το οποίο θα εξοπλιστεί με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (π.χ. συστήματα ανίχνευσης, απενεργοποίησης και διακοπής ασύρματης επικοινωνίας), θα στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό και θα εξυπηρετεί καθημερινά τουλάχιστον 500 υποψήφιους οδηγούς και νυν οδηγούς».