Συνεχίζοντας τις ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ) που συνήλθε υπό την προεδρία του Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 11 υποστρατήγους Όπλων, και διατηρητέους 19 υποστρατήγους Όπλων.

Σε νέα συνεδρίασή του, το ΑΣΣ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 31 ταξιάρχους Όπλων, 2 ταξιάρχους Όπλων οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής τους και συμπληρώνουν 35ετία, και διατηρητέους 84 ταξιάρχους Όπλων.

Σε επόμενη συνεδρίασή του το ΑΣΣ έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους 61 συνταγματάρχες Όπλων, έναν συνταγματάρχη Ιππικού-Τεθωρακισμένων Εκτός Οργανικών Θέσεων, έναν συνταγματάρχη Αρχιτεχνιτών-Διαβιβάσεων, ο οποίος διανύει τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής του και συμπληρώνει 35ετία. Διατηρητέους 101 συνταγματάρχες Όπλων, 6 συνταγματάρχες Όπλων που διανύουν τον τελευταίο βαθμό της εξέλιξής τους, 41 συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων, 2 Μη Διατηρητέους συνταγματάρχες Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων και 2 Διατηρητέους συνταγματάρχες Αεροπορίας Στρατού Ειδικής Μονιμότητας.