Το 2023 αποτελεί έτος-ορόσημο για την Εθνική, καθώς τα οργανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,2 δισ. ευρώ. Η διοίκηση θα μοιράσει μέρισμα 30% και όλοι πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Τα αυξημένα έσοδα από τόκους και προμήθειες, η περαιτέρω μείωση των “κόκκινων” δανείων στο 3,7% του συνολικού χαρτοφυλακίου και η διαμόρφωση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,2%, δημιουργούν ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας για την τράπεζα, η οποία φιλοδοξεί να αυξήσει θεαματικά τις χορηγήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μέσα στο τρέχον έτος. Με τέτοια μεγέθη είναι σίγουρο ότι η πώληση του 22% των μετοχών που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ένα μεγάλο success story, όπως συνέβη πρόσφατα και με την Πειραιώς. Όσο για τους στόχους έως το 2026, αυτοί συνίστανται στη διατήρηση των κερδών ανά μετοχή στα 1,20-1,30 ευρώ και στην περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κάτω από το 3% του συνολικού χαρτοφυλακίου.