• Εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ύψους 4,7GW με εξασφαλισμένα έργα 2,8 GW για την επίτευξη του στόχου των 8,9GW το 2026
  • Μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 18% με μείωση της λιγνιτικής παραγωγής κατά 27% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023
  • Επενδύσεις ύψους €420 εκατ. σε έργα ΑΠΕ και Διανομής μετατρέποντας τη ΔΕΗ σε μια πιο «πράσινη» εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας με σύγχρονα δίκτυα
  • Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 2x
  • Αναβάθμιση των προοπτικών για το 2024 με εκτίμηση για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,8δισ.

 

 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη

Βασικά γεγονότα του α΄ τριμήνου 2024

Η ΔΕΗ ξεκίνησε δυναμικά το 2024, καταγράφοντας θετικές επιδόσεις για ένα ακόμη τρίμηνο.

Η μείωση των λειτουργικών κινδύνων συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο με σημαντική πρόοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023 όσον αφορά στην ισχύ ΑΠΕ, στις επενδύσεις και στο ανθρακικό αποτύπωμα της ΔΕΗ.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €501 εκατ., συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στη Ρουμανία, με σημαντική άνοδο να καταγράφεται στις δραστηριότητες της Διανομής και των ΑΠΕ σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής της και την ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ και στη δραστηριότητα της Διανομής ανήλθαν €420 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 123% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς από την Ρουμανία.

Η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ ανήλθε σε 4,7GW στο τέλος Μαρτίου 2024, με τα έργα σε στάδιο κατασκευής ή έτοιμα προς κατασκευή να ανέρχονται σε 2,8GW, που αντιστοιχεί περίπου στο 70% της ισχύος που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου για το 2026.

Επιπλέον, η ένταση εκπομπών Scope 1 βελτιώθηκε κατά 24% (0,50 τόνοι CO2/MWh από 0,65 CO2/MWh), κυρίως λόγω της μειωμένης παραγωγής από λιγνίτη και της ενίσχυσης της παραγωγής από ΑΠΕ.

 

Οικονομικές επιδόσεις

Σημαντικά αυξημένη λειτουργική κερδοφορία για το α’ τρίμηνο 2024 με τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση να διαμορφώνονται σε €459 εκατ., αυξημένα κατά 64% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023, λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των δραστηριοτήτων της Διανομής, της βελτίωσης της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και της προσθήκης των  δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €122 εκατ. έναντι €73 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής κερδοφορίας και της συνεισφοράς των δραστηριοτήτων στην Ρουμανία.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €86 εκατ. έναντι €51 εκατ. το α’ τρίμηνο 2023.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Μάρτιο 2024 στο 2x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3.377 εκατ. στις 31.03.2024.

 Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

«Η ΔΕΗ ξεκίνησε το έτος δυναμικά με ισχυρή λειτουργική κερδοφορία η οποία μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε τις προοπτικές μας για το 2024. Έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις μας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στη δραστηριότητας της Διανομής σύμφωνα με το στόχο μας να γίνουμε ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του Στρατηγικού πλάνου που παρουσιάσαμε τον Ιανουάριο στο Capital Markets Day, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό μας μοντέλο με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο μας προσφέρει ανθεκτικότητα σε περιόδους μεταβλητότητας καθώς και ευκαιρίες για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε αξία για τους μετόχους μας.»

 Προοπτικές για το 2024

Για το 2024, η ΔΕΗ αναβαθμίζει τον στόχο για επαναλαμβανόμενο EBITDA στα €1,8δισ., σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων του α΄ τριμήνου 2024 και παρά την συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δραστηριότητα Εμπορίας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,2% το α’ τρίμηνο 2024[1], σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στην Ρουμανία, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9% το α’ τρίμηνο 2024[2] έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2023.

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στην Ελλάδα μειώθηκε σε 51% το α’ τρίμηνο 2024 από 61% το α’ τρίμηνο 2023, κυρίως λόγω της μείωσης του μεριδίου στους πελάτες Υψηλής Τάσης σε συνέχεια της λήξης των προϋπαρχόντων σταθερών τιμολογίων. Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το αντίστοιχο μέγεθος μειώθηκε σε 51% τον Μάρτιο 2024 (από 61% τον Μάρτιο 2023), ενώ το μέσο μερίδιο ανά τάση, ήταν 23% (από 84%) στην Υψηλή Τάση, 39% (από 34%) στη Μέση Τάση και 63% (από 65%) στη Χαμηλή Τάση[3]. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 16%[4].

 Δραστηριότητα Παραγωγής

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην Ελλάδα μειώθηκε σε 33% το α’ τρίμηνο 2024 από 39% το α’ τρίμηνο 2023. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη χαμηλότερη παραγωγή από λιγνιτικές μονάδες καθώς η ΔΕΗ συνεχίζει την υλοποίηση του πλάνου της για την πλήρη απολιγνιτοποίηση του ενεργειακού της μείγματος μέχρι το 2026. Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή από ΑΠΕ (αιολικά/ηλιακά) διαμορφώθηκε σε 14% παραμένοντας περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023 (14%).

Η μετάβαση σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας συνεχίστηκε με μείωση των εκπομπών CO2 (Scope 1) κατά 18% η οποία οδήγησε σε βελτίωση της έντασης εκπομπών CO2 σε 0,50 τόνους ανά παραγόμενη MWh από 0,65 τόνους ανά παραγόμενη MWh το α’ τρίμηνο του 2023.

Δραστηριότητα Διανομής  

Η ΔΕΗ επικεντρώνεται στην ψηφιοποίηση της δραστηριότητας διανομής και στη βελτίωση των επιδόσεών της.

Αν και καταγράφηκε ελαφρά επιδείνωση σε ορισμένους δείκτες επιδόσεων το α’ τρίμηνο 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αυτό δεν σηματοδοτεί αλλαγή στη θετική τάση της προηγούμενης περιόδου, δεδομένων των σημαντικών επενδύσεων που υλοποιούμε για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Συγκεκριμένα, στην Ρουμανία, ο δείκτης SAIDI μειώθηκε στα 18 λεπτά (από 20 λεπτά) και στην Ελλάδα αυξήθηκε στα 26 λεπτά (από 24 λεπτά). Ο δείκτης SAIFI παρέμεινε σταθερός στην Ελλάδα σε 0,3 φορές και στην Ρουμανία αυξήθηκε οριακά σε 0,6 φορές (από 0,5 φορές).

Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών είναι ήδη αρκετά υψηλή στη Ρουμανία και συνεχίζει να αυξάνεται (48%), ενώ στην Ελλάδα (11%) αναμένεται να επιταχυνθεί παράλληλα με την ευρύτερη εγκατάσταση τους στη χώρα.

Η ένταξη των σταθμών ΑΠΕ έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, μετά τη σημαντική ανάπτυξη των προηγούμενων ετών που καταγράφηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα.  Όσον αφορά στα μεγέθη, 185MW συνδέθηκαν στο δίκτυο στην Ελλάδα έναντι 267MW το α’ τρίμηνο του 2023, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη στη Ρουμανία διαμορφώθηκαν σε 60MW και 70MW.

Τηλεπικοινωνίες

Στην ανάπτυξη του Fiber-to-the-home, το πλάνο προχωράει έχοντας φτάσει σε 185.000 σπίτια στην Αττική στο τέλος Μαρτίου 2024. Στόχος είναι το δίκτυο FTTH να φτάσει σε 500.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο τέλος του 2024 και σε 1,7 εκατ. το 2025.

Emobility

Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, μέσω της ΔΕΗ blue, κατέχουμε ηγετικό μερίδιο αγοράς 35% στα δημόσια σημεία φόρτισης στην Ελλάδα, έχοντας 2.090 σημεία στο τέλος του α’ τριμήνου του 2024, αύξηση κατά 44% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Στην Ρουμανία, συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σημείων φόρτισης έχοντας φτάσει τα 400 σημεία έναντι 292.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ενοποιημένη Κατάσταση  Χρηματοοικονομικής Θέσης (Συνοπτική)

 Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Συνοπτική)

 Ενοποιημένη κατάσταση ταμιακών ροών (Συνοπτική)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

 Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: EBITDA Επαναλαμβανόμενο χωρίς Ειδικές προσαρμογές, περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο % χωρίς Ειδικές προσαρμογές και Κέρδη / (Ζημίες) χωρίς Ειδικές προσαρμογές. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των ετήσιων ή ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, την επίδραση και τα κόστη που προκύπτουν από γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά την εκάστοτε  περίοδο αναφοράς και τα οποία δεν έχουν επηρεάσει τα ποσά των προηγούμενων περιόδων.

 

EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.

Λειτουργικές Δαπάνες προ αποσβέσεων και απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών/(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες  χωρίς Ειδικές προσαρμογές

Ο δείκτης αυτός προκύπτει αν από τη γραμμή «Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων» του πίνακα του EBITDA όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, αφαιρεθούν οι Ειδικές προσαρμογές που αναφέρονται στη σημείωση του EBITDA Επαναλαμβανόμενου κατωτέρω. Ο δείκτης παρουσιάζεται στον Πίνακα Β.

EBITDA Επαναλαμβανόμενο (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)

Το EBITDA Eπαναλαμβανόμενο εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των Ειδικών προσαρμογών. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2023, δεν υπήρχαν Ειδικές προσαρμογές. Για την τρίμηνη περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2024, υπήρξε η εξής Ειδική προσαρμογή: αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας ύψους € 31,9 εκατ. για τον Όμιλο (αρνητική επίπτωση). Το περιθώριο EBITDA Επαναλαμβανόμενο (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA  Επαναλαμβανόμενο με το σύνολο του κύκλου εργασιών Επαναλαμβανόμενου. Ο υπολογισμός του EBITDA Επαναλαμβανόμενου και του  περιθωρίου EBITDA Επαναλαμβανόμενο παρουσιάζεται στον Πίνακα Γ.

EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)

Ο δείκτης EBIT εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους) μείον τα ποσά των αποσβέσεων και των τυχόν απομειώσεων. Το περιθώριο EBIT (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBIT με το σύνολο του κύκλου εργασιών. Ο υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Δ.

 Καθαρό ποσό Αποσβέσεων Χρηματοοικονομικών Δαπανών και Κερδών από Συγγενείς Επιχειρήσεις.

Ο Δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το συμψηφισμένο καθαρό ποσό των κονδυλίων των αποσβέσεων χρήσης, των καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και των κερδών / ζημιών από τις συγγενείς επιχειρήσεις του Ομίλου. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον Πίνακα Ε.

 Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, αφαιρώντας από το σύνολο τα χρηματικά διαθέσιμα, τις δεσμευμένες καταθέσεις που αφορούν σε δανειακές συμβάσεις και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων και προσθέτοντας το αναπόσβεστο μέρος των εξόδων σύναψης δανείων. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον πίνακα ΣΤ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – EBITDA (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και  φόρους)
(σε € εκατ.)    
  ΟΜΙΛΟΣ
     01.01-31.03.2024    01.01-31.03.2023
     
Κύκλος Εργασιών (1) 1.936,3 1.992,8
μείον :    
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.508,9 1.712,3
Αμοιβές προσωπικού 206,5 180,5
Υγρά Καύσιμα 118,3 142,3
Φυσικό Αέριο 224,3 214,3
Αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 350,4 720,5
Δικαιώματα εκπομπών αερίων 192,8 230,5
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 92,7 34,1
Λοιπά (έσοδα), έξοδα, καθαρά 323,9 190,1
EBITDA (Α) = [(1) – (2)] 427,4 280,5
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA [(Α) / (1)] 22,1% 14,1%

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β. Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών /(ζημιών) από συγγενείς εταιρείες, χωρίς Ειδικές προσαρμογές
(σε € εκατ.)    
  ΟΜΙΛΟΣ
     01.01-31.03.2024    01.01-31.03.2023
 
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων (2) 1.508,9 1.712,3
μείον Ειδικές προσαρμογές: 31,9
Ζημία (Κέρδη) από αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας 31,9
Λειτουργικές Δαπάνες προ Αποσβέσεων και Απομειώσεων  χωρίς Ειδικές προσαρμογές 1.477,0 1.712,3

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.  EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις, καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους, χωρίς Ειδικές προσαρμογές)
(σε € εκατ.)    
  ΟΜΙΛΟΣ
   01.01-31.03.2024    01.01-31.03.2023
 
EBITDA (1) 427,4 280,5
συν Ειδικές προσαρμογές (2): 31,9
     
Ζημία (Κέρδη) από αποτίμηση συμβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας 31,9
     
EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ (3) = [(1)+(2)] 459,3 280,5
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (4) 1.936,3 1.992,8
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBITDA ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ [(3)/(4) 23,7% 14,1%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ. EBIT (Δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες και φόρους)
(σε € εκατ.)    
  ΟΜΙΛΟΣ
   01.01-31.03.2024    01.01-31.03.2023
 
   
EBITDA 427,4 280,5
μείον :
Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 215,5 153,6
Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού 1,4
ΕΒΙΤ (Α) 210,5 126,9
Κύκλος Εργασιών (1) 1.936,3 1.992,8
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ EBIT [(Α) / (1)] 10,9% 6,4%

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε. ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΌ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(σε € εκατ.)    
  ΟΜΙΛΟΣ
  01.01-31.03.2024 01.01-31.03.2023
     
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 304,1 207,3
Αποσβέσεις 215,5 153,6
Χρηματοοικονομικά έξοδα 126,9 84,3
Χρηματοοικονομικά έσοδα                     (38,0)                     (26,5)
Καθαρό (κέρδος)/ζημία από συγγενείς επιχειρήσεις                           0,2                        (0,1)
Καθαρές ζημίες /(κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές  (0,5)  (4,0)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ: ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
(σε € εκατ.)    
Όμιλος
     31.03.2024           31.12.2023                           31.03.2023
Μακροπρόθεσμος δανεισμός 4.224,4                     4.419,8 3.895,0
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμου δανεισμού 1.381,6 1.180,4 515,1
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 319,0 240,8 87,6
Χρηματικά διαθέσιμα (2.474,2) (2.599,8) (2.461,9)
Δεσμευμένες Καταθέσεις                (151,6) (154,4) (77,1)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών αποτελεσμάτων (0,3) (0,3) (0,3)
Αναπόσβεστο μέρος εξόδων σύναψης δανείων 77,5 81,5 72,0
ΣΥΝΟΛΟ 3.376,4 3.167,8 2.030,4

 

 

[1] Με βάση εκτίμηση της ΔΕΗ

[2] Με βάση τα στοιχεία της Transelectrica

[3] Mε βάση τα στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx)

[4] Με βάση τα στοιχεία της Transelectrica