Κοινωνία

Σύνταξη στα 62 και στα 67 για όλους – Δείτε την οριστική εγκύκλιο

Διευκρινίσεις για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς δίνει το υπουργείο Εργασίας. Η σχετική εγκύκλιος αναρτήθηκε στη Διαύγεια και θεσπίζει μεταξύ άλλων νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Με τις συγκεκριμένες διατάξεις από την 1.1.2022, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων το 62ο έτος της ηλικίας, με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας, με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Επίσης, από 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη, το 62 έτος με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Το υπουργείο Εργασίας επίσης προβλέπει:

α) Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι και 18.8.2015, δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται σύμφωνα με το άρθρο 1 της Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2311, Β΄).
β) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος από 19.8.2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) και εφεξής, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσοστό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφισταμένου.

Εξαιρούνται από την ανωτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως διαφαίνεται στο Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσης,:

α. οι ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,
β. όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977, είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, και
γ. οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις συνταξιοδότησης ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Παράλληλα προβλέπεται  ότι διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα μέχρι και την 18.8.2015 συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν αυτά να ασκηθούν οποτεδήποτε.

Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται, όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για τη συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος.

Διαβάστε τη νέα εγκύκλιο

Σχολιάστε ...

Εφημερίδες

Διαβάστε όλες τις εφημερίδες online

ΑΡΧΕΙΟ

NEWSLETTER

 

  

 

 

Karfitsa