Στο προσκήνιο έχουν έρθει οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible bonds – CoCos), με τις οποίες στηρίχθηκε κεφαλαιακά το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς, και προβάλλονται ως το μέσο που θα οδηγήσει στην κρατικοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Παρασκήνιο που κυκλοφορεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου