Στόχος της Attica Bank είναι να βρίσκεται διαρκώς κοντά σε επαγγελματίες που αναζητούν λύσεις για την εξέλιξή τους, ενώ παράλληλα αφοσιώνονται με το ταλέντο και τις γνώσεις τους στο αντικείμενό τους. Να βρίσκεται εκεί κάθε μέρα, για κάθε πρόκληση, νέο κεφάλαιο, προσπάθεια και εγχείρημα κάνουν.

Αυτόν τον στόχο, τον υπηρετεί συστηματικά, καθώς στηρίζει με διαφορετικούς τρόπους επαγγελματίες σε όλο το εύρος των δυνατοτήτων τους. Τώρα, εστιάζει την ενίσχυσή της προς πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους, συμμετέχοντας στον Γ’ Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB).

Συγκεκριμένα, χορηγούνται νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης μέχρι €50.000, με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους, χάρη στην εγγύηση κατά 80% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB). Τα δάνεια απευθύνονται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους με τζίρο 200.000 ευρώ για το 2019, καθώς η επιμήκυνση των επιπτώσεων της πανδημίας πλήττει σημαντικά τις επιχειρήσεις αυτές. Παράλληλα, το ανώτατο ύψος δανείου αγγίζει έως το 25% του Κύκλου Εργασιών του 2019 και η διάρκεια του δανείου ανέρχεται έως 5 έτη.

Εάν ανήκετε στους ενδιαφερόμενους, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www.ependyseis.gr/mis, επιλέγοντας την Attica Bank ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα βρείτε στο www.atticabank.gr.