Θέματα καταπολέμησης απάτης που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και γενικότερα το διεθνές περιβάλλον θα διδάσκονται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του οποίου έγινε δεκτό ως μέλος από της παγκόσμιας πρωτοβουλίας «ACFE Anti-Fraud Education Partnership».

Η ACFE αξιολόγησε τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΜΑΚ σε σχέση με την καταπολέμηση της απάτης. Έτσι, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, θα διδάσκεται από τον καθηγητή Δημήτριο Σκιαδά, στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος το μάθημα «Προστασία Οικονομικών Συμφερόντων της ΕΕ- Καταπολέμηση Απάτης», ενώ η ACFE θα χορηγήσει διδακτικό υλικό, με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης και της απόκτησης δεξιοτήτων από φοιτητές σε θέματα καταπολέμησης απάτης.

Πρόκειται για το πρώτο συναφές προπτυχιακό μάθημα στην Ελλάδα που υποστηρίζει η ACFE, και αυτό, σύμφωνα με τους στόχο που έχει τεθεί από το τμήμα του ΠΑΜΑΚ, δημιουργεί την προοπτική για μια μεγαλύτερη, εκτενέστερη και εις βάθος εκπαιδευτική συνεργασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον εν λόγω οργανισμό. Είχε προηγηθεί η πιστοποίηση του καθηγητή Δημητρίου Σκιαδά του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ως Ελεγκτή κατά της Απάτης από την ACFE, με βάση την ακαδημαϊκή του ιδιότητα.

Ο παγκόσμιος οργανισμός Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), με μέλη σε πάνω από 190 χώρες σε όλο τον πλανήτη, πιστεύει ότι βασικό στοιχείο αυτή της προσπάθειας είναι η παροχή γνώσεων σε επαγγελματίες κάθε κλάδου, τις οποίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Για τον λόγο αυτό, από το 2002, η ΑCFE, ενισχύει τους φορείς ανώτατης εκπαίδευσης προωθώντας τη δημιουργία ακαδημαϊκών μαθημάτων με αντικείμενο την έρευνα και την καταπολέμηση της απάτης. Η πρωτοβουλία ACFE Anti-Fraud Education Partnership ιδρύθηκε για να παρεχει εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποιούνται εξειδικευμένοι εισηγητές – Πιστοποιημένοι Ελεγκτές κατά της Απάτης σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο ώστε αυτά να καταστούν πάροχοι γνώσης και εκπαίδευσης κατά της απάτης.

Στην πρωτοβουλία αυτή συμπράττουν διακεκριμένα πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο και από την Ελλάδα. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μετέχουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.