Με βάση τον τζίρο της επιχείρησης στο δωδεκάμηνο Απριλίου 2020-Μαρτίου 2021, θα ενταχθεί ή όχι, μία επιχείρηση, στον μηχανισμό ”Συν-Εργασία” στο διάστημα Ιουλίου -Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, προβλέπονται τα εξής:

Διαβάστε αναλυτικά στο toxrima.gr