Σημαντική αύξηση στον αριθμό των διαθέσιμων οχημάτων στο δίκτυό του, ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τον Σεπτέμβριο του 2021, κυκλοφορούν καθημερινά πάνω από 1.300 οχήματα, έναντι 1.000 περίπου οχημάτων, που κυκλοφορούσαν τον Σεπτέμβριο του 2020. Η αύξηση στον αριθμό των λεωφορείων έγινε σχεδιασμένα πάνω στις γραμμές του δικτύου, στις οποίες διαπιστώθηκε ιδιαίτερη επιβάρυνση κατά τις ώρες αιχμής, με στόχο την ενίσχυση των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Ο ΟΑΣΑ, βάσει της ίδιας λογικής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η εφαρμογή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, θα παρακολουθεί συστηματικά τη λειτουργία του δικτύου με επόπτες που θα ελέγχουν την κίνηση στις λεωφορειακές γραμμές, αλλά και μέσω των συστημάτων τηλεματικής και ηλεκτρονικού εισιτηρίου που διαθέτει.Έτσι, αν απαιτηθεί, θα μπορεί να προβεί σε βελτιωτικές παρεμβάσεις και να προσαρμόζει δυναμικά τα δρομολόγια, στις γραμμές εκείνες που παρουσιάζονται φαινόμενα συνωστισμού.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΟΑΣΑ γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Τροχαία, για τη διαρκή αστυνόμευση των λεωφορειολωρίδων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή ροή των λεωφορείων, να τηρούνται οι προβλεπόμενες χρονοαποστάσεις και τελικώς, να εξυπηρετούνται οι επιβάτες με το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Όσον αφορά το δίκτυο της ΣΤΑΣΥ, έχουν πραγματοποιηθεί οι ενέργειες που απαιτούνται για να βελτιωθούν οι χρονοαποστάσεις, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής. Πιο συγκεκριμένα, έχει εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη, δυνατή διαθεσιμότητα συρμών, ώστε οι χρονοαποστάσεις στη γραμμή 1 να διαμορφώνονται στα 6 λεπτά τις ώρες αιχμής, στη γραμμή 2 στα 4,5 λεπτά και στη γραμμή 3 στα 4 λεπτά.