Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζει η ΕΡΓΟΣΕ τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση κομβικών υποδομών που θα αναβαθμίσουν το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Ολοκληρώθηκε σήμερα το πρώτο βήμα του διαγωνισμού για τη Β’ φάση ανάπτυξης του έργου για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθηνών με την αποσφράγιση των προσφορών που κατέθεσαν τρία σχήματα.
Συγκεκριμένα και με σειρά μειοδοσίας στο διαγωνισμό συμμετείχαν:
– ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε (7,50%)
– «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (6,00%)
– ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (5,07%)

Πλέον, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από το διαγωνισμό διαδικασίες για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 42,1 εκατ. ευρώ και αφορά σε υπολειπόμενες εργασίες σιδηροδρομικής υποδομής, επιδομής και ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών και σύνδεση του με Μετρό – β’ φάση Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών με αναπροσαρμογή της γραμμολογίας, ανακατασκευή των λειτουργικών του στοιχείων (αποβάθρες, διαβάσεις πεζών κλπ.), ηλεκτροκίνηση, και παράλληλη κατασκευή των απαραίτητων υποδομών (θεμελιώσεις) των κτιριακών έργων που θα ολοκληρωθούν μελλοντικά.
Το συγκεκριμένο έργο συγκαταλέγεται στα επτά έργα συνολικού προϋπολογισμού 515, 3 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν δημοπρατηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.