Με τροπολογία προωθείται άμεσα στη Βουλή το νέο πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο» επιδότησης θέσεων εργασίας για νέους 18-29 ετών χωρίς προϋπηρεσία, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει την 1 Ιανουαρίου του 2022 και το ύψος της κρατικής επιδότησης ανέρχεται σε 1.200 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας. Αναλυτικότερα ο νεοπροσληφθείς πέραν του μηνιαίου μισθού θα λαμβάνει για έξι μήνες άλλα 600 ευρώ από το κράτος, ενώ τα υπόλοιπα 600 ευρώ θα καταβάλλονται στον εργοδότη ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

Για εργασία μερικής απασχόλησης το ανωτέρω επίδομα μειώνεται στο ήμισυ. Αν η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι ορισμένου χρόνου διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης και το είδος της σύμβασης.

Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται το πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας ως μέτρο ανάσχεσης των επιπτώσεων της πανδημίας. Από 1/1/2022 οι προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά 50.000 στις 150.000.

Με άλλη ρύθμιση, αυξάνεται στο διπλάσιο για το Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που γίνεται στο τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ.