Τις προτάσεις του κατέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταστούν τα φάρμακα διαθέσιμα και οικονομικώς προσιτά, να ενισχυθεί η διαφάνεια στις τιμές και να προωθηθούν κοινές ευρωπαϊκές συμβάσεις στις προμήθειες.

Η έκθεση εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, με 527 ψήφους υπέρ, 92 κατά και 70 αποχές και στην πραγματικότητα αναφέρεται σε ένα πλαίσιο συστάσεων προς την Κομισιόν για την στρατηγική της Υγείας στην ΕΕ.

Οι κύριες συστάσεις επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των ελλείψεων φαρμάκων. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και αποτελεσματική φαρμακευτική αγωγή. Επισημαίνουν δε, την ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας στις τιμές, τη δημόσια χρηματοδότηση της έρευνας αλλά και τον προσανατολισμό στην ανάπτυξη νέων σεκυασμάτων. Αιτούνται ακόμη, μέτρα που θα επιφέρουν ανθεκτικότητα στην παραγωγή και τον εφοδιασμό της ΕΕ σε φάρμακα.

Στις διαβουλεύσεις που έγιναν, οι ευρωβουλευτές στην πλειοψηφία τους αναγνώρισαν το «διδακτικό» ρόλο της πανδημίας για τη σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η στήριξη των εθνικών συστημάτων υγείας.

Οι ευρωβουλευτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία της ΕΕ στον εφοδιασμό φαρμάκων ενώ αναγνώρισαν ότι η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι μια βιώσιμη λύση. Οι ευρωβουλευτές ξεχώρισαν τον ρόλο ενός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου που θα εγγυάται από την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων μέχρι τις τιμές τους.

Η έκθεση αυτή, είναι ένα σημαντικό εργαλείο πιέσεων προς την Κομισιόν καθώς η δεύτερη ετοιμάζει την φαρμακευτική στρατηγική της ΕΕ, ενταγμένη στο μεγάλο σχέδιο μιας Ένωσης της Υγείας. Το όραμα για μια Ένωση της Υγείας προωθήθηκε πολύ, την περίοδο της πανδημίας, όπου έγινε φανερό ότι η δημόσια υγεία δύσκολα περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιθανά θα προτείνει την επικαιροποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ στα τέλη του 2022.