Ρυθμίσεις που θα αφορούν ποινές επί του συνόλου του τζίρου των παραβατικών επιχειρήσεων στη φέτα σε ποσοστό από 1% έως και 6% ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της παράβασης, θα προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο που θα φέρει προσεχώς στη Βουλή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

Επί του παρόντος το εν λόγω νομοσχέδιο βρίσκεται σε διαδικασία βελτιώσεων και διατυπώσεων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και η απευθείας και οριστική ανάκληση της πιστοποίησης παραγωγής σε επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παραβάσεις που σχετίζονται με τη φέτα ΠΟΠ.

πηγή agronews.gr