Τη θεώρηση της κυβέρνησης για μια στέρεη και μακροπρόθεσμη επενδυτική προοπτική για τη χώρα με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας και αειφόρου ανάπτυξης ανέδειξε ο εισηγητής της ΝΔ επί του νομοσχέδιου για τις στρατηγικές επενδύσεις και τις εταιρείες-τεχνοβλαστούς, Χρήστος Ταραντίλης.

Ο βουλευτής Επικρατείας Χρ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στη σημασία των τριών πυλώνων του νομοσχεδίου, οι οποίοι αφορούν:

α) στη Δημιουργία ενιαίου πλαισίου Στρατηγικών Επενδύσεων, μέσω ενοποίησης, αναμόρφωσης και βελτίωσης του υφιστάμενου πλαισίου,

β) στην Αναμόρφωση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, τη βελτίωση της λειτουργίας επιμέρους θεμάτων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων (3908/2011 και 3299/2004) και τη βελτίωση του πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα και

γ) στις Ειδικές ρυθμίσεις για την ίδρυση και τη λειτουργία των εταιρειών-τεχνοβλαστών, δηλαδή των spin-off εταιρειών κατά τη διεθνή ορολογία, κατατείνοντας στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που αρμόζει σε ένα σύγχρονο φιλικό προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Περαιτέρω, ο κ. Ταραντίλης, εξήρε τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς στοχεύουν στην εμπέδωση της αντίληψης ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό και είναι ικανή να διαμορφώνει σύγχρονη επενδυτική στρατηγική προσανατολισμένη στις προκλήσεις και τους μετασχηματισμούς του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος μέσα από:

α) Τη δημιουργία ενιαίου «Νόμου περί Στρατηγικών Επενδύσεων» που θα αποτελεί σημείο αναφοράς για όποιον επιθυμεί να επιλέξει την χώρα ως επενδυτικό προορισμό,

β) Τον εμπλουτισμό των κατηγοριών στρατηγικών επενδύσεων με σύγχρονες δραστηριότητες και τη διεύρυνση των ορίων προϋπολογισμού για να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική,

γ) Την ενίσχυση των καθεστώτων ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου μέσω προθήκης νέων κατηγοριών επιλέξιμων δραστηριοτήτων και στοχευμένων παρεμβάσεων επιτάχυνσης της διαδικασίας,

δ) Τη θέσπιση για πρώτη φορά ενιαίων ρυθμίσεων για την ίδρυση και τη λειτουργία των εταιρειών-τεχνοβλαστών/spin-off, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στον δρόμο προς την επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας.

Συνοψίζοντας, ο βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ τόνισε ότι με το παρόν νομοσχέδιο η κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο που προσιδιάζει σε μία σύγχρονη και αποτελεσματική εθνική επενδυτική στρατηγική. Όπως ανέφερε, οι πυλώνες του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η βάση πάνω στην οποία ανοίγεται το πεδίο της οικονομικής εξέλιξης της χώρας για τα επόμενα χρόνια και οι ρυθμίσεις που περιέχει θα αναβαθμίσουν συνολικά τη θέση της χώρας στον χάρτη των σύγχρονων επενδυτικών προορισμών.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ταραντίλης εξέφρασε την άποψη ότι η χώρα πρέπει να παρακολουθεί πολύ στενά τους διαρκώς μεταβαλλόμενους διεθνείς οικονομικούς συσχετισμούς και τις προκλήσεις που ανοίγονται στον σύγχρονο κόσμο και να προσαρμόζεται έγκαιρα στις αλλαγές των καιρών. Η Ελλάδα έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει για να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ευημερίας για τους πολίτες της τα επόμενα χρόνια.

πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ