Το σημαντικό όπλο της επιστήμης, τα μονοκλωνικά αντισώματα, δεν είναι για όλους τους ασθενείς και δεν είναι για όσους νοσηλεύονται. Είναι για συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών στην αρχή της νόσησης.

Δυστυχώς, παρατηρείται μια βραδεία χρήση τους και η επιτροπή που συστάθηκε για την έγκριση των μονοκλωνικών, ύστερα από συνεδρίαση, αποφάσισε το βράδυ της Πέμπτης να διευρύνει τα κριτήρια, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία και σε άλλες κατηγορίες ασθενών να κάνουν έγκαιρη χρήση του φαρμάκου. Δηλαδή θα συμπεριλάβει μεταξύ άλλων κατηγορίες ασθενών με ευαλωτότητα όπως παχύσαρκους και άτομα με πολλές συννοσηρότητες.

Διαβάστε περισσότερα στην εφημερίδα “Political