«Η νέα γεωγραφία της τηλεργασίας: πρόοδος ή επανάσταση» ήταν το θέμα της Συνόδου του Global Strategy Group και πάνω σε αυτό τοποθετήθηκαν τόσο μέλη από τις αντιπροσωπείες των κρατών – μελών, όσο και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Mathias Cormann, αλλά και ο διακεκριμένος Γάλλος οικονομολόγος και διανοούμενος Jacques Attali. Ως Πρόεδρος του Global Strategy Group, ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε τον ρόλο του συντονιστή.

Μεγάλο ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τέσσερις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν, ώστε να προσεγγίσουν το μέλλον της τηλεργασίας μέσα από πιο εξειδικευμένα πρίσματα: την παραγωγικότητα, την απασχόληση, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Στην πρώτη υποενότητα είχαμε και τη δεύτερη ελληνική συμμετοχή της Συνόδου, καθώς τον ρόλο του προεδρεύοντα είχε αναλάβει ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος. Ο κ. Χριστόπουλος άρχισε την τοποθέτησή του λέγοντας: «Είναι αλήθεια ότι η κρίση της Covid -19 λειτούργησε ως “ευκαιρία” ώστε τόσο οι κυβερνήσεις, όσο και οι επιχειρήσεις να συγκεντρώσουμε σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την τηλεργασία και τον αντίκτυπο που είχε στην παραγωγικότητα του δημόσιου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα». Επισήμανε επίσης, ότι «ακόμα κι αν είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα, μέσα από τα μαθήματα που πήραμε, σίγουρα έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα στον τομέα της τηλεργασία πολύ προσεκτικά, χτίζοντας μια νέα κουλτούρα».

Πριν ακόμη αποσυνδεθεί από την τηλεδιάσκεψη του Global Strategy Group, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, έπρεπε να συνδεθεί στο επόμενο event του ΟΟΣΑ. Αυτή τη φορά για την εκδήλωση στο πλαίσιο του Forum του Οργανισμού με θέμα «Η νέα γεωγραφία της εργασίας: από το σπίτι, κοντά στο σπίτι και πέρα από αυτό». Στο υλικό της εκδήλωσης αναφέρεται η πρόοδος που καταγράφει η χώρα στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα περιγράφεται ως μια από τις πρώτες χώρες που μετατρέπονται σε προορισμό ψηφιακής καινοτομίας. Γίνεται, επίσης, αναφορά στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 400 (εκ των οποίων τα 145 ήδη σε στάδιο υλοποίησης) έργα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικαλέστηκε πολλά από τα πορίσματα του Global Strategy Group. «Η τηλεργασία είναι μέρος μιας ευρύτερης ατζέντας, της ατζέντας του ψηφιακού μετασχηματισμού» σημείωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για να συμπληρώσει ότι «πρέπει να επανασχεδιάζουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως κάναμε με το πρόγραμμα εμβολιασμού, που είχε τον πολίτη στον πυρήνα».

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, «τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα, γιατί στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να υπηρετούμε την ενδυνάμωση των πολιτών». Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, είναι ανάγκη «να συγκεντρώσουμε τις πιο θετικές πτυχές αυτής της τεχνολογικής εξέλιξης, περιορίζοντας τις πιθανές αρνητικές».

Όπως εξήγησε ο Υπουργός, «η τεχνολογία από μόνη της είναι ουδέτερη, αλλά ο τρόπος που αναπτύσσουμε την τεχνολογία δεν είναι ουδέτερος και αυτό ακριβώς συζητάμε: τον αντίκτυπο της τηλεργασίας στην απασχόληση εργασίας και τον αντίκτυπο στις αναδυόμενες ανισότητες όπως οι γεωγραφικές ανισότητες, οι ανισότητες μεταξύ των φύλων, οι ανισότητες σε θέματα εκπαίδευσης».