Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου,  έχει προγραμματιστεί νέος κύκλος πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ, μεταξύ άλλων και η καταβολή της έκτης δόσης του επιδόματος παιδιού στους δικαιούχους. Η συγκεκριμένη πληρωμή, στις 31 Δεκεμβρίου, αφορά τους μήνες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου.

Να τονίσουμε, ότι η πλατφόρμα αιτήσεων Α21-Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ δεν δέχεται νέες αιτήσεις από την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου που έκλεισε προσωρινά, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και η καταβολή της έκτης διμηνιαίας δόσης. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί και πάλι.

Επισημαίνουμε ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.