Το 2022 θα είναι ένα έτος ορόσημο και για τη Eurobank, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως προς την εξυγίανση του ισολογισμού της. Επιπλέον, η τράπεζα αφήνει το 2021 με μια πολύ σημαντική πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη συστημική που εισάγει στην ελληνική αγορά την προθεσμιακή κατάθεση ESG Deposits.

Πρόκειται για μια καινοτόμα και σύγχρονη καταθετική λύση για επιχειρήσεις με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης ESG, οι οποίες επιθυμούν να τοποθετήσουν τη ρευστότητα τους σε καταθετικά προϊόντα, τα κεφάλαια των οποίων θα αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση αειφόρων επενδύσεων και έργων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα, η τράπεζα ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρώτης προθεσμιακής κατάθεσης ESG Deposits και, εντός ορισμένου χρόνου, 50 ελληνικές επιχειρήσεις-πελάτες της εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους υπερκαλύπτοντας κατά 2 φορές τον στόχο των 200 εκατ. ευρώ! Αυτό θα πει πρωτιά!