Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού που παρέχει.

Σχετικά με τις αιτήσεις για το επίδομα παιδιού έτους 2021, ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2022.

Για να αποδοθεί το επίδομα, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση η οποία έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δε λαμβάνεται υπόψη.

«Αν κάποιοι πολίτες ενδεχομένως εκ παραδρομής προέβησαν σε ακύρωση ήδη εγκεκριμένης αίτησής τους για το έτος 2021, θα πρέπει να την επανυποβάλουν. Για το εκ νέου άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά την επιδότηση του 2022, σύντομα θα υπάρξει νέα ανακοίνωση εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού», υπογραμμίζει ο ΟΠΕΚΑ.