Με απόφασή της (6/2022), η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, προχώρησε στην απόρριψη της αίτησης για αναστολή της απομάκρυνσης των αρχαιοτήτων που έχουν έλθει στο φως κατά τις εργασίας κατασκευής του σταθμού Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης.

Επισημαίνεται, ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει κατατεθεί στο ΣτΕ και αίτηση ακύρωσης. Οι προσφεύγοντες, αμφισβητούν τη νομιμότητα της υπουργικής απόφασης που ενέκρινε τη σχετική μελέτη, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι αυτή μη νομίμως εκπονήθηκε από ιδιωτικό μελετητικό και ότι αυτή δεν αποτελεί «οριστική μελέτη εφαρμογής». Επιπλέον, οι προσφεύγοντες, αναφέρουν πως η μη οριστικότητα της μελέτης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η εγκριτική υπουργική απόφαση εκδόθηκε υπό πλήθος όρων, που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και στην εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών, καθώς και από το ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου εγκρίνουν, τελικά, επιμέρους μελέτες για κάθε αρχαιολογική ενότητα ξεχωριστά, πριν αυτή απομακρυνθεί.

Η Επιτροπή Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι «ότι η βασιμότητα των λόγων ακυρώσεως ούτε αποκλείεται, ώστε η αίτηση να απορριφθεί γι’ αυτόν τον λόγο, ούτε όμως είναι προφανής, ώστε να διαταχθεί η αναστολή για τον ίδιο λόγο».

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε για το θέμα αυτό το ΣτΕ αναφέρει, πως η Ολομέλεια της Επιτροπής Αναστολών εξέτασε τους ισχυρισμούς περί ανεπανόρθωτης βλάβης των αρχαιοτήτων και απεφάνθη «ότι η βλάβη αυτή δεν πιθανολογείται, ακριβώς διότι η σχετική μελέτη έχει ήδη τροποποιηθεί όπως υπέδειξαν οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, πριν από τη σχετική θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, εξειδικεύεται συνεχώς σε επίπεδο κάθε αρχαιολογικής ενότητας ξεχωριστά, προβλέπεται δε η σύνταξη και συμπληρωματικών μελετών για την έδραση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, πριν από την επανατοποθέτησή τους στον σταθμό, μετά την κατασκευή του» αναφέρεται στην περίληψη της σχετικής απόφασης».

Υπογραμμίζεται, ότι, όπως προκύπτει από την απόφαση, ανάλογες μεταφορές έχουν γίνει και κατά το παρελθόν, όπως αυτή που αφορά σε τμήμα των ίδιων αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου, που έχει ήδη μεταφερθεί κατ’ εφαρμογή υπουργικής απόφασης του έτους 2017, η νομιμότητα της οποίας δεν έχει αμφισβητηθεί.